Jäta menüü vahele

Õhutõrjepataljoni kahurid aitavad lahinglaskmistel vastast tõrjuda

Esimest korda Kevadtormi taktikalistel lahinglaskmistel kaitseväe keskpolügoonil osalev õhutõrjepataljon aitab jalaväelastel tõrjuda vastast õhus ja maa peal. Kui tavaliselt on õhutõrje kahurid suunatud üles, siis lahinglaskmistel hävitati ka maapealseid sihtmärke.

Õhutõrjepataljoni ülema kolonelleitnant Tanel Lelovi sõnul on õhutõrje kaasamine jalaväepataljoni lahingülesannete täitmisse tähtis mitmel põhjusel.

„Esiteks, see on tähtis jalaväelastele, kes õpivad tundma meie võimalusi,“ ütles kolonelleitnant Lelov. „Ning teiseks, meile endile – tegevuste koordineerimine lahinguväljal just selliselt, et kõik üksused saaksid oma tugevust maksimaalselt rakendada, aitab meie sõduritel õppida teistega arvestama. “

Õhutõrjekahuri ZU-23-2 rühmaülem aspirant Herman Klippergi sõnul on nad kui lükata-tõmmata rühm, mis on väga tähtis, äge ja õpetlik – pidevalt tuleb valmis olla tegutsemiseks, kiireks liikumiseks ühest kohast teisse ning olema õigel ajal õiges kohas toetamaks jalaväelaste manöövrit või kaitsmaks neid õhuohu eest.

„Motivatsioon on sõduritel laes – lõpulasud on kõik pihta läinud,“ ütles aspirant Klipperg. „Hommikul tõrjusime vastase drooni ning saime kaamerasse pihta, hiljem teistel positsioonidel lasime ka kõik maasihtmärgid täiesti pilbasteks, midagi neist alles ei jäänud.“

ZU 23-2 on 23-millimeetrise kaliibriga 950 kilogrammi kaaluv kaheraudne õhutõrjekahur, mille põhiülesanne lahingus on tõrjuda vastase madalalt lendavaid õhuründevahendeid, kuid vajadusel saab kahurit kasutada ka erinevate maasihtmärkide purustamiseks.

Kevadtormi lahinglaskmiste eesmärk on kaitselahingu ja vasturünnakute harjutamine koos kaudtule-, pioneeritoetuse, soomusüksuste, tankide ning õhuvahendite toetusega. 1. jalaväebrigaad korraldab Kevadtormi lõpetavaid lahinglaskmisi teist korda.

Kalevi jalaväepataljoni lahinglaskmistel osaleb pea 1700 kaitseväelast Eestist, Lätist, Ühendkuningriigist ja Prantsusmaalt. Lahinglaskmistele on kaasatud ka 1. jalaväebrigaadi staap, staabi- ja sidekompanii, Eesti ja Briti pioneerid, miinipildujarühmad, luurajad, tankitõrjujad, õhutõrjujad, Scoutspataljon, Ühendkuningriigi tankid ja haubitsad, tagalapataljon ning sõjaväepolitsei. Õhutoetust pakuvad Ühendkuningriigi helikopterid AH-64 Apache ning AW159 Wildcat.

Kevadtorm on sel aastal jaotatud kolme peamisse etappi. Esimestel päevadel harjutasid üksused koostegevust maastikul, 24.-28. maini toimus väliõppus, mille käigus mängiti läbi etteantud taktikaline olukord ning 30. maist kuni 5. juunini toimuvad keskpolügoonil 1. jalaväebrigaadi juhtimisel üksuste lahinglaskmised, kus treenitakse peamiselt jalaväe- ja lahingutoetusüksuste koostööd reaalses lahinguolukorras.

Fotod: https://pildid.mil.ee/index.php?/category/60564

Keri üles