Jäta menüü vahele

Õhutõrjeraketikompleksi Mistral tabamused lõpetasid õppuse Siil 2022

Eile toimunud õhutõrjeraketikompleksi Mistral lahinglaskmised Rutjal lõpetasid õppuse Siil 2022 laskeharjutuste osa.

Teisipäeval toimusid Rutjal 23-millimeetrise õhutõrjekahuri Zu-23-2 ning 12,7-millimeetrise raskekuulipilduja Browning lahinglaskmised, millest võtsid osa õhutõrjepataljoni, suurtükiväepataljoni, Scoutspataljoni, staabi- ja sidekompanii ning Kaitseliidu üksused. Lisaks ka NATO lahingugrupi Taani kompanii Wiking raskekuulipilduja Browning meeskonnad.

„Lahinglaskmised on olulised, sest ükski simulaator ei suuda neid lõplikult asendada. Lisaks saame veenduda, et meie laskeseadmed ja raketid on töökorras,“ ütles 1. jalaväebrigaadi õhutõrjepataljoni operatiiv- ja väljaõppesektsioon ülem major Taavi Talunik.

Kolmapäeval toimunud lähimaa õhutõrjeraketikompleksi Mistral lahinglaskmistel osalesid õhutõrjepataljoni ajateenijad ja Scoutspataljoni tegevväelased. Kõik kümme teele saadetud õhutõrjeraketti tabasid ka märki.

„100-protsendi tabamistulemus ei jäta kõhklustki, et laskmised õnnestusid väga hästi,“ ütles major Talunik. „Kohapeal laskmisi jälginud relvatootja esindaja ütles pärast laskmisi, et sõdurite esitus oli muljetavaldav ja et nad oskavad relvasüsteemi suurepäraselt käsitleda.“

Kuna kahe laskepäeva peale oli sihtmärgiks kasutada 10 droon-lennukit ja kaks neist lasti esimesel päeval alla, siis oli Mistrali meeskondadel 10 raketi kohta kasutada vaid 8 sihtmärki, mistõttu otsustati major Taluniku sõnul viimast kahte droon-lennukit tulistada kahest raketisüsteemist korraga. Ka need lasud tabasid märki.

„Kunagi varem ei ole me duubellasku proovinud ja seda muljetavaldavam oli ka laskude õnnestumine,“ lisas major Talunik.

Õppus Siil algas 16. mail, kestis kolm nädalat ning sellel osales enam kui 15 300 võitlejat. Õppusel hinnati 2. jalaväebrigaadi ja küberväejuhatuse strateegilise kommunikatsiooni keskuse lahingvalmidust. Lisaks Eestile osalesid õppusel Läti, Poola, Prantsusmaa, Taani, Ühendkuningriik, Ameerika Ühendriik,  Gruusia, Ukraina, Rootsi ja Soome.

GALERII

Keri üles