Jäta menüü vahele

Õhutõrjujad näitasid Rutjal oma võimekust

Sel nädalal toimusid Rutjal õppuse Kevadtorm raames õhutõrjerelvade lahinglaskmised, kus pandi proovile nii kaitseväe kui liitlasüksuste kasutuses olevad erinevad relvasüsteemid.

Nii lendavate kui merele paigutatud sihtmärkide hävitamiseks kasutati raskekuulipildujat Browning M2, 23mm õhutõrjekahurit ZU-23-2, õhutõrje raketisüsteeme Mistral ja HVM ning ründekopteritelt AH-64 Apache lastud Hellfire rakette.

Rutjal toimunud lahinglaskmistel osalesid õhutõrjepataljon, Scoutspataljoni õhutõrjeraketirühm ja teised kaitseväe- ning liitlasüksused. Merevägi toetas lahinglaskmisi sõjalaevalt sihtmärkide veeskamisega sihtmärgialale.

Kevadtorm on sel aastal jaotatud kolme peamisse etappi. Esimestel päevadel harjutasid üksused koostegevust maastikul, 24.-28. maini toimus väliõppus, mille käigus mängiti läbi etteantud taktikaline olukord ning 30. maist kuni 5. juunini toimuvad keskpolügoonil 1. jalaväebrigaadi juhtimisel üksuste lahinglaskmised, kus treenitakse peamiselt jalaväe- ja lahingutoetusüksuste koostööd reaalses lahinguolukorras.

GALERII

Keri üles