Jäta menüü vahele

Õhuväes lõppes nooremallohvitseride kursus

Eelmisel reedel lõppes piduliku rivistusega 10. õhuväe nooremallohvitseride kursus mille lõpetas edukalt 15 tegevväelast.

Septembri keskel alanud kursuse esimesel kahel nädalal toimus ühtlustamine kursusel osalejate teadmiste ja oskuste värskendamiseks. Seejärel läbisid õppurid kuus nädalat kestnud nooremallohvitseri baaskursuse, millele järgnes kuuenädalane objektikaitse erialakursus.

Lennubaasi ülem kolonelleitnant Mark Trubok õnnitles kõiki kursuse läbinuid ning tunnustas parimaid lõpetajaid. „Nooremallohvitseride kursus on oluline osa allohvitseri karjäärist ning seda kursust  peetakse kaitseväes üheks raskeimaks, seda nii füüsilises kui ka vaimses mõttes. Seega olge enda üle uhked, kuid ärge kaotage tahtejõudu ega vaprust, et seista oma karjääri jooksul silmitsi veelgi suuremate väljakutsetega,“ ütles kolonelleitnant Trubok.

Eelmise nädala keskel tuli kursuslastel läbida ka lõpurännak, kus 25 tunni jooksul kontrolliti õppurite orienteerumisoskust jalgsirännakul ning oskust juhtida ja töötada ühtse meeskonnana raskendatud ja piiratud nähtavusega tingimustes. Rännaku pikkuseks kujunes üle 60 kilomeetri.

Rühmaülema nooremleitnant Ülari Vooremäe sõnul oli kursus paras väljakutse nii õppuritele kui seda korraldanud tegevväelastele. „Kursus nõudis tihti nii õppuritelt kui ka minult endalt väljumist mugavustsoonist. Igapäevases töörutiinis sääraseid olukordi niivõrd tihti ette ei tule ning seepärast hindan võimalust osaleda kursusel rühmaülemana väga kõrgelt. Tänan kõiki õppureid ja kursuse juhtkonda selle võimaluse eest!“

Õhuväe nooremallohvitseride kursuse peamine eesmärk on anda kursusel osalejatele baasteadmised ja -oskused, et täita jao- ja meeskonnaülemana jalaväe ja objektikaitse lahinguülesandeid. Kursuse lõpetamisel omistatakse õppuritele nooremseersandi auaste. Kursusel osalevad peamiselt õhuväe teenistujad, kuid ka teenistujad teistest kaitseväe üksustest.

GALERII

Keri üles