Jäta menüü vahele

Operatsioonil Barkhane vahetus Prantsusmaa juhtüksus

Eesti jalaväerühm Estpla-36, kes kuulus Malis operatsioonil Barkhane eelnevalt Prantsuse Võõrleegioni kõrbesõja pataljoni taktikalise grupi GTD „Dragon“ koosseisu, teenib alates 17. juulist taktikalise grupi GTD „Bruno“ koosseisus.

Lahkuva Prantsuse Võõrleegioni pataljoniülema kolonel Arnaud Guerry sõnul on Eesti kontingent üles näidanud professionaalsust ning eeskujulikku teenistust. „Tänan teid hea koostöö ja tugeva panuse eest operatsioonil,“ ütles kolonel Guerry Gao sõjaväebaasis toimunud juhtüksuste vahetusel.

GTD Dragon leegionäride rotatsioon Malis kestis üle viie kuu ning perioodi jooksul patrulliti Eesti sõduritega ühiselt mitmeid kordi Gao linnas ja selle lähiümbruses ning täideti erinevad julgestusülesanded.

Juhtimise üle võtnud GTD Bruno ülema kolonel Yves Aunise sõnul peitub missiooni edukus ennekõike just sõdurite lahingulises vastupidavuses ning seda mitte ainult sõidukitel vaid ka jalgsi. Samuti rõhutas ta allüksuse tasemel oskust vajalikku informatsiooni koguda ning selle põhjal tarku otsuseid teha, mis on pikaajalise töö tulem. „Liitlasüksuste integreerimine meie tegevusse on olulise tähtsusega, see võimaldab korraldada edukaid operatsioone vastast üllatades,“ ütles kolonel Aunis.

Taktikalise grupi Bruno koosseisus teenib Malis kokku üle 800 mehe ja naise, kes on tänaseks teenistusülesandeid juba täitma asunud. Eesti jalaväerühmad jätkavad teenistust koostöös merejalaväe üksusega käesoleva aasta lõpuni, mil toimub järgmine Prantsusmaa üksuste rotatsioon.

Prantsusmaa juhitaval mässutõrjeoperatsioonil teeniv Eesti kontingent, mille koosseisus teenivad jalaväerühm Estpla-36 ning rahvuslik logistiline toetuselement NSE-6, naasevad Eestisse augustis, mil teenistust alustab järgmine Eesti kontingent.

Prantsusmaa mässutõrjeoperatsioon Barkhane eesmärk on toetada viie Saheli regiooni riigi (Mauritaania, Mali, Burkina Faso, Niger, Tšaad) võitlust islamiäärmuslastega ja anda seeläbi panus Euroopa-suunalise ebaseadusliku immigratsiooni ja inimkaubanduse tõkestamiseks.

Keri üles