Jäta menüü vahele

Õppus „Must kast“ kindlustab kaitseväe ja Kaitseliidu juhtimistoetust

Teisipäeval, 25. jaanuaril lõppes kaitseväe sideõppus “Must kast”, kus testiti kaitseväe ja Kaitseliidu üksuste juhtimissüsteemide ühilduvust ja tõrgeteta toimimist.

„Õppus „Must kast“ on oluline ja vajalik sündmus, mis kahtlemata suurendab kaitseväe ja Kaitseliidu üksuste koostöövalmidust,“ ütles õppuse üks eestvedaja küberväejuhatuse sidekooli ülem kolonelleitnant Martti Lapsanit. „Ilmnenud probleemid suutsime enamalt jaolt lahendada õppuse jooksul, kuid leidus ka õppuse järgset tähelepanu vajavaid kitsaskohti.“

Kolonelleitnant Lapasnit lisas, et võrreldes varasemate aastatega kaasati õppusele suurem hulk seadmeid ja taktikalisi raadiolinke, et tagada testide läbi viimiseks realistlikum keskkond. Lisaks oli suuremas mahus kaasatud küberturbe valdkond.

Seitse päeva kestnud õppusel veenduti, et kaitseväe ja Kaitseliidu peamiste side- ja infosüsteemide seadistus ja omavaheline ühilduvus toetab juhtimisalast lahinguvalmidust. Süsteemide konfiguratsioone ja sideandmete töökorda kontrollisid kaitseväelased tehniliste testidega.

Õppus „Must kast“ toimus virtuaalselt kus kõigepealt ühtlustati kaitseväe ümberpaigutatavate sidesüsteemide tarkvaraversioonid ning seejärel katsetati kaitseväe nende funktsionaalsust lahingujuhtimiseks. Viimased annavad üksustele võimaluse kasutada igapäevaseid teenuseid, nagu e-kiri, koostöökeskkond, telefoniteenus, videokonverents ja Chat. Lisaks on ümberpaigutatavate side- ja infosüsteemide keskseks teenuseks lahingujuhtimise infosüsteem KOLT.

Õppusel osalesid kaitseväe keskalluvusega struktuuriüksused ning kõik neli Kaitseliidu maakaitseringkonda.

Õppus “Must kast” toimub igal aastal ja on muutunud pidevalt suuremaks ja funktsionaalsemaks. Tegemist on õppusega, mis võimaldab valideerida juhtimistoetuse lahinguvalmidust üle kaitseväe ja Kaitseliidu.

Keri üles