Jäta menüü vahele

Õppusel Cyber Coalition harjutati NATO küberruumi kaitset

Sel nädalal toimus NATO arenduse väejuhatuse korraldatud küberõppus Cyber Coalition 2020, milles osales ligi 1000 osalejat NATO liikmesriikidest, partnerriikidest ja -asutustest.

„Küberkaitse on osa kollektiivkaitsest ning küberõppus Cyber Coalition on tõestus NATO võimekusest vastu astuda igasugusele küberohule, isegi koroonatingimustes,“ ütles õppuse juht kaptenleitnant Robert Buckles.

Järjekorras kolmeteistkümnes Cyber Coalition toimus koroonaviiruse taustal täiesti digitaalselt ning õppuse virtuaalse töökeskkonna tagamisel oli oluline roll küberväejuhatuse küberlaboril. 

„Selleaastane Cyber Coalition toimus mõnevõrra teises formaadis kui eelnevatel aastatel. Seetõttu oli esmaseks prioriteediks tagada õppuse ligi 120-liikmelisele juhtstaabile virtuaaltöökeskond, et võimaldada neil koduriigist kaugtöö vormis osalemine. Selle tagamisega sai küberväejuhatuse küberlabori meeskond väga hästi hakkama,“ ütles õppuse planeerija kapten Aimar Pruul küberväejuhatusest.

Samuti aitas küberväejuhatuse küberlabori meeskond ette valmistada õppuse tehnilist stsenaariumit, mille eesmärk oli pakkuda osalejatele võimalikult realistlikke lahendamist vajavaid olukordi.

Harjutusel ehk õppuse stsenaariumi olukordade lahendamisel osales Eesti poolt küberväejuhatuse küber- ja infooperatsioonide keskuse ning Kaitseliidu küberkaitseüksuse meeskond.

„Õppus oli väga õpetlik ja seda just tingimustes, kus füüsiline kohalolek ja reisimine on piiratud, kuid koostöö ja ühine tegutsemine peab sellegipoolest toimima. Nii saimegi harjutada otsuse vastuvõtmise protsesse, andmevahetuse ahelaid ning koostööd erinevate riikide ja asutuste just olukorras, kus füüsiline suhtlus pole võimalik,“ lisas kapten Pruul.

Cyber Coalition 2020 oli järjekorras kolmeteistkümnes ning toimus ajavahemikul 16-20. november. Cyber Coalition on NATO arenduse väejuhatuse suurim küberõppus, kus harjutatakse fiktiivsel stsenaariumil küberruumi kaitset, mis võimaldaks harjutada juhtimisprotseduure, koostööd erinevate riikide ja organisatsioonide vahel ning tugevdada küberoperatsioonide võimekust.

Keri üles