Jäta menüü vahele

Õppusel Joint Protector harjutati ühendekspeditsiooniväe siirmist

Eesti kaitseväelased harjutasid oktoobri lõpust novembri keskpaigani õppusel Joint Protector 22 Suurbritannia juhitava ühendekspeditsiooniväe üksuste siirmist Balti riikidesse ning tegevust hübriidohtude ennetamisel ja tõrjumisel.

Ühendekspeditsiooniväe staap harjutas kolme nädala jooksul Taanis Nymindegabi sõjaväelinnakus rahvusvaheliste üksuste siirmist Balti ja Põhjamaadesse erinevate ohustsenaariumite korral. Eesti kaitseväelaste juhtimisel määratles rahvusvaheline meeskond, millised on Eesti võimelüngad ning harjutati läbi tsiviiltaristu, sadamate ja lennuväljade võimekus abi vastu võtta. Samuti töötasid kümne riigi kaitseväelased ja tsiviileksperdid läbi tegevusplaane energiajulgeolekut ja varustuskindlust puudutavate olukordade ennetamiseks.

„Õppuse raames koostatud plaanid võtavad arvesse nii sõjaliste võimelünkade täitmist ja heidutust kui ka toetust olukordadeks, kus on vajalik ennetada rünnakuid tsiviiltaristu vastu ning kindlustada riigi varustatus eluks vajalike kaupade ja teenustega,“ ütles õppusel osalenud Eesti esindaja kindralmajor erus Valeri Saar. „Ohud, millega täna silmitsi seisame ei ole üksnes sõjalised, vaid puudutavad suurel määral majandust, energia ja kaupadega varustatust ning keskkonnakaitset.“

Saare sõnul võimaldab ühendekspeditsioonivägi liikmesriikidel kiiresti ohtudele reageerida, sest riigid saavad vajadusel korraldada ka kahe- või kolmepoolseid kaitseprojekte, mis teeb otsustusprotsessi kiiremaks. „Loodame ühendekspeditsioonivägedele kui esimesele reageerijale mitte ainult sõjaliste, vaid ka hübriidohtude puhul,“ ütles Saar lisades, et ühendekspeditsiooniväe raamistik võimaldab teha konstruktiivset koostööd Soome ja Rootsiga, kes praegu veel NATOsse ei kuulu. „Mobiilsuse ja paindlikkusega pakub ühendekspeditsioonivägi NATOle tõhusat toetust. Koostöös Soome ja Rootsiga saame juba praegu reaalselt läbi harjutada regionaalse kaitsekoostöö võimalusi.“

Ühendekspeditsioonivägi on 2014. aastal Suurbritannia poolt algatatud ja juhitav koalitsioon, kuhu kuuluvad veel Eesti, Holland, Läti, Leedu, Norra, Rootsi, Soome, Taani ning Island. Koalitsioon keskendub Läänemere piirkonna, Kaug-Põhja ja Põhja-Atlandi piirkonna julgeolekule olles vajadusel valmis kiirelt reageerima regionaalsete julgeolekuohtudele. Vajadusel saab ühendväekoondise kiiresti integreerida NATO või teiste rahvusvaheliste julgeolekuüksustega.

Joint Protector on õppus, mida ühendekspeditsioonivägi korraldab teist korda. Möödunud aastal harjutasid liikmesriigid koostööd Rootsis, samuti on ühendekspeditsioonivägi läbi viinud rea mereväeõppusi.

Keri üles