Jäta menüü vahele

OSCE vaatlejate hinnangul on õppus Siil kaitseiseloomuga

36 Euroopa julgeoleku- ja koostööorganisatsiooni (OSCE) vaatlejat 20 riigist inspekteerisid 20.-24. maini õppust SIIL.

Vaatlejate kõneisiku, Rootsi kaitseväe esindaja kolonelleitnant Hans Zettermarki sõnul oli OSCE Viini dokumendist lähtuvalt oluline näha, mis on Eesti kaitseväe õppuse eesmärk, kuidas seda planeeriti ja millisel kujul läbi viiakse. Tema hinnang õppusele Siil oli järgmine: „Teie ei valmistu kedagi ründama, meie ei valmistu kedagi ründama, aga kindlasti olete te valmis ennast kaitsma.”

Viie päeva jooksul vaadeldi õppusel osalevaid 1. ja 2. brigaadi allüksuseid, NATO lahingugruppi, kuninglikku tankirügementi ja õppuse juhtstaapi. Lisaks külastati ka Lätis toimuvat õppust Namejs.

OSCE Viini dokumendi alusel tuleb üle 13 000 osalejaga õppuse korral saata kutsed kõikide ühenduse liikmesriikide vaatlejatele. Õppust Siil tulid jälgima vaatlejad Belgiast, Soomest, Kanadast, Lätist, Leedust, Tšehhist, Taanist, Saksamaalt, Hispaaniast, Ungarist, Itaaliast, Hollandist, Norrast, Poolast, Rumeeniast, Sloveeniast, Prantsusmaalt, Rootsist, Ühendkuningriigist, USA-st ja NATO peakorterist. 

OSCE Viini dokument on üks mitmest relvastuskontrolli reguleerivatest lepingutest, millega Eesti on liitunud. Relvastuskontrolli eesmärk on reguleerida riikide käitumist, et stabiliseerida globaalset ja regionaalset julgeolekukeskkonda, vähendada juhusliku sõja puhkemise riski ning pöörata tähelepanu eri relvaliikide kasutamisest tingitud võimalikele humanitaarmõjudele.

GALERII

Keri üles