Jäta menüü vahele

Uudised

Täpne otsing Lihtne otsing

Ajaperiood

Märksõnad

  • Sel nädalal harjutasid 1. jalaväebrigaadi luurekompanii ajateenijad varitsuste korraldamist, ajateenijate oskused panid proovile liitlased Ameerika Ühendriikidest ja Bosnia- ja Hertsogoviinast. Kaitseväe keskpolügoonil luurekompanii kinteetiliste tegevuste õppe raames toimunud rühma varitsuse õppel harjutasid sõdurid erineva suurusega vastaste üksuste varitsemist. Luurekompanii ülema kapten Priit Värno sõnul ei teadnud ajateenijad seda, kui suur …
  • Kuperjanovi jalaväepataljoni paraadüksuse ettevalmistusi Eesti Vabariigi aastapäeva paraadiks käis üle vaatamas kaitseväe veebel ülemveebel Enn Adoson, kes hindas kuperjanovlaste taset heaks. „Ma olen Kuperjanovi jalaväepataljoni ettevalmistustega rahul. Mõnda elementi peaks veel harjutama, aga üldiselt on tase hea,“ ütles ülemveebel Adoson. Kuperjanovi jalaväepataljoni esindab Eesti Vabariigi 102. aastapäeva paraadil liputoimkond ja …
  • Autasu üleandmistseremoonial kaitseväe peastaabis tänas kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Herem kolonelleitnant Māris Tūtinsit olulise panuse eest strateegilise kommunikatsiooni valdkonna õppetegevuse toimimisse Balti Kaitsekolledži kursustel ja koostöö eest Eesti kaitseväega. Kolonelleitnant Tūtins oli aastaid heaks koostööpartneriks Eesti strateegilise kommunikatsiooni valdkonnale panustades ühisõppustesse ning juhtides NATO strateegilise kommunikatsiooni oivakeskuse projekte. Balti Kaitsekolledži …
  • Käesoleval nädalal teevad Eesti kaitseväelased koostöös Ameerika Ühendriikide ja Leedu liitlastega Avatud taeva lepingu raames lennu Vene Föderatsiooni Lääne Sõjaväeringkonna kohal. Vaatluslennu eesmärk on Venemaa sõjaliste objektide arengute jäädvustamine. Selleks kasutatakse Rootsi vaatluslennukit, mille kaamera pildistab huvipakkuvaid objekte. Avatud taeva leping (Open Skies Treaty) on üks osa OSCE riikide julgeoleku- …
  • Sel nädalal harjutasid kaitseväe ja Kaitseliidu logistikud Tartus kaitseväe matkekeskuses toimunud õppusel Hammassaba erinevate logistiliste juhtimis- ja planeerimisülesannete täitmist ning valmistusid seeläbi õppuseks Kevadtorm. „Õppuse eesmärgiks oli üheskoos ja erialaselt paremini ettevalmistatuna minna vastu õppusele Kevadtorm 2020. See on nii öelda talvine vaheeksam, mis annab meile hetkeülevaate kaitseväe ja Kaitseliidu …
  • Eilsest on Eesti kontingendi vanem operatsioonil Barkhane Malis major Allar Eesmaa, võttes kohustused üle major Raido Jõgilt, kes on olnud kontingendi vanem viimased kuus kuud. „Eesti osaleb terrorismivastasel operatsioonil Malis Prantsusmaa kutsel. Koostöös liitlastega suurendame mitte ainult kohalike elanike, vaid ka Euroopa, sealhulgas Eesti julgeolekut. Keegi ei taha, et terrorism …
  • Eesti Vabariigi 102. aastapäeva paraad peetakse Tallinnas 24. veebruaril algusega kell 12, paraadi peaproov on Vabaduse väljakul 23. veebruaril kell 21.00.
  • Täna lõppes Ämaris kaitseväe meditsiini väljaõppekeskuses pilootkursus täiesti uue õppekava alusel parameediku eriala omandamiseks. 41 kursuse edukalt lõpetanud õppuri hulgas oli 1 tegevväelane õhuväest ning 40 ajateenijat erinevatest väeosadest üle Eesti.
  • Eile toimusid Tapal kaitseväe sangpommispordi meistrivõistlused, kus võistkondlikus arvestuses saavutas üldvõidu 1. jalaväebrigaad.
  • Kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Herem kohtus eile Washingtonis USA staabiülemate komitee esimehe kindral Mark A. Milleyga, kellega arutleti Balti regiooni riikide kaitseplaanide ülesehituse teemadel.
Keri üles