Jäta menüü vahele

Paldiskis kohtusid Balti riikide kaitsevägede logistikaüksuste ülemad

Eile kohtusid kaitseväe Paldiski linnakus Eesti kaitseväe toetuse väejuhatuse ning Läti ja Leedu kaitsevägede logistikaväejuhatuste ülemad, et arutada kolme Balti riigi raamistikus koostööd liitlasüksuste vastuvõtmist puudutavates tehnilise töötasandi küsimustes, eesmärgiga ühtlustada ja lihtsustada protseduure liitlaste vastuvõtmisel oma riigis nii rahu- kui sõjaajal.

„Tänases julgeolekuolukorras on üks võtmetähtsusega teemadest meie võimekus võtta vastu liitlaste üksuseid, sest lisaks meie enda kaitsevõimele annavad NATO üksused meile tuntavat lisajõudu, panustades igapäevaselt tublisti meie julgeolekusse ja kaitsevõimesse. Liitlasüksuste vastuvõtmise juures on aga lisaks taristule ja muudele ressurssidele väga oluline ka kõigi korralduslike protseduuride sujuv toimimine, mis toetab liitlaste riiki sisse toomist ning võimekust siin tegutseda,“ ütles toetuse väejuhatuse ülema kohuseid täitev kolonelleitnant Valdo Veski. „Ühtsed, selgelt ja veatult toimivad lihtsad üheselt mõistetavad protseduurid NATO liitlasriikide vahel ning seda toetavad ühiselt kasutatavad tehnilised lahendused üksuste siirmise juures on just see, mida oma partneritega Lätist ja Leedust töötasandil arutasime.“

Toetuse väejuhatuse ülesannete hulka kuulub kaitseväe lahingüksuseid toetava logistikaüksusena ka liitlaste vastuvõtmine Eesti territooriumil ja liitlasüksuste tegevuse toetamine ehk niinimetatud vastuvõtva riigi toetus. Sarnased funktsioonid on ka teiste Balti riikide kaitsevägede logistikaväejuhatustel, millede ülemad koos oma meeskondadega protseduuriliste küsimuste arutamiseks Eestis kohtusid.

Kolonelleitnant Veski lisas, et koostöö kolme Balti riigi kaitsevägede ja tagalaüksuste vahel on alati olnud hea, ent keeruline julgeolekuolukord liidab partnereid ning kiirendab ja tihendab koostööd kahtlemata veelgi.

Kaitseväe toetuse väejuhatus tegeleb kaitseväe igapäevaseks toimimiseks vajalike tegevuste korraldamisega alustades kaitseväe logistikast ja materjalimajandusest, lõpetades tugiteenustega. Samuti koolitatakse väejuhatuse logistikapataljonis, logistikakoolis ja varustuspataljonis välja reserv- ja tegevsõjaväelogistikuid ning tervisekeskuses tagab kaitseväele meditsiinitoetuse.

GALERII

Keri üles