Jäta menüü vahele

Peagi Malisse suunduv jalaväeüksus lõpetas välisoperatsioonieelse väljaõppe

Sel nädalal lõppes jalaväerühma BKN-10 Estpla üheksa nädalat väldanud välisoperatsioonieelne väljaõpe, kus valmistuti ühes Tapal paikneva liitlaste lahingugrupi koosseisus teeniva Prantsusmaa üksusega septembris algavaks teenistuseks Malis.

„Missioonile suunduv jalaväerühm on pikalt kokku töötanud ning selle käigus omandanud kõik vajalikud teadmised ja oskused selleks, et tulla toime põhiliste ülesannete ja olukordadega, millega rühm hakkab Malis reaalselt kokku puutuma,“ ütles jalaväerühma BKN-10 Estpla rühmaülem nooremleitnant Taavi Tammaru lisades, et hea kogemuse väljaõppe käigus andis ka kaks nädalat Tapal paikneva NATO lahingugrupi koosseisus teeniva Prantsusmaa üksusega koostöö tegemine.

„Prantsusmaa on üks meie oluline liitlane, kellega seob meid juba mõnda aega kestnud koostöö. Seda ennekõike just Prantsusmaa poolt juhitud mässutõrjeoperatsioonil Barkhane osalemine Malis, kus teeme igapäevaselt koostööd ning vahetame teadmisi ja kogemusi parema koostöö nimel,“ lisas nooremleitnant Tammaru.

Üheksa nädalat väldanud väljaõpe kulmineerus jalaväerühma jaoks lõpuharjutusega „SLEIPNIR 10“ mille käigus harjutas rühm kolme põhilist ülesannet: postide mehitamine, patrullimine ning kiirreageerimine. Harjutusteks loodud keskkonnad ja situatsioonid olid võimalikult ligilähedased Mali omadele, andes sõduritele hea ja elulise ettekujutuse seal toimuvast.

Samuti osales 12.-23. juulil väljaõppes Tapal resideeruv Prantsusmaa üksus, mille käigus said nii Eesti kui Prantsusmaa sõdurid omavahel vahetada teadmisi ja kogemusi teede puhastamises, isevalmistatud lõhkekehade leidmisel ja nende kahjutuks tegemisel, patrullimisel jpms.

“Kaks nädalat oleme töötanud koos oma Eesti partneritega ühiste protseduuride kallal. Säärane omavaheline koostöö rühma tasandil on väga rikastav ja konkreetne, seda nii Eesti Malisse suunduva jalaväerühma kui ka eFP Eesti Prantsuse missiooni perspektiivis. See koostööharjutus on tugevdanud meie koostalitlusvõimet,” ütles leitnant Antonin NATO liitlaste lahingugrupi koosseisus teenivast Prantsusmaa üksusest.

BKN-10 Estpla on jalaväerühm, mis vahetab septembrist välja hetkel Malis teeniva BKN-9 Estpla, mis alustas oma teenistust Gao sõjaväebaasis käesoleva aasta mais.

Malis Nigeri jõe äärses Gao linnas paikneva Eesti kontingendi peamine tegutsemisala on just linnakeskkond, kus eestlaste ülesanneteks on väekaitse ning ühised patrullid Prantsuse kaitseväe üksustega, kelle baasis ning koosseisus Eesti kontingent tegutseb.

Prantsusmaa juhitud operatsiooni Barkhane eesmärk on toetada viie Saheli regiooni riigi (Mauritaania, Mali, Burkina Faso, Niger, Tšaad) võitlust relvastatud terroristlike rühmituste vastu. Operatsioon Barkhane algas 1. augustil 2014. aastal.

GALERII

Keri üles