Jäta menüü vahele

Pioneeripataljon korraldas ajateenijatele hindamised

18-20. veebruarini korraldas pioneeripataljon pioneerikompanii ajateenijatele välilaagri, kus võitlejatel tuli lahendada erinevaid ülesandeid.

 „Käimasoleva harjutuse eesmärk on hinnata pioneerijagude tegevust sõjaaja ülesannete täitmisel ning anda tagasiside jao ja jaoülema sooritusele,“ ütles pioneeripataljoni ülem kolonelleitnant Ainar Afanasjev.

Ülesannete püstitamisel oli loodud võimalikult realistlik taktikaline olukord. Jaod asusid paiknemisalal, kus neile saabus ülesande algne informatsioon ja asukoha koordinaadid. Seejärel sõideti harjutuspaika, kus jaol tuli oma oskustele tuginedes lahendada erinevaid olukordi.

„Mehed teavad, mida teha, sest kõik olukorrad on sarnased varasemalt läbi harjutatuga. Tänu sellele on väga lihtne olnud neid juhtida ja siiani on saadud kõigi ülesannetega väga hästi hakkama,“ ütles ajateenijast jaoülem nooremseersant Koit Kõrgnurm.

Hindamisel tuli pioneerijagudel tõestada lisaks erialastele teadmistele ka oma oskusi erinevate jalaväedrillide sooritamisel. Ülesannete alla kuulusid näiteks lõhkekeha demineerimine, mittelõhkevast tõkkest pikendatud laenguga läbipääsu rajamine, miinivälja ehitamine II astmesse, jao kiirrünnak ja jao varitsusevastane drill.

1. jalaväebrigaadi pioneeripataljonis õpetatakse ajateenijatele miinide käsitsemist, B-kategooria tasemel lõhkamist ja lahingdemineerimist. Samuti õpitakse pioneeritehnika kasutamist, välikindlustamist, tõkete ja puitsildade rajamist ning jooksusildade paigaldamist.

GALERII

Keri üles