Jäta menüü vahele

Pioneeripataljon püstitas Kevadtormil lahingtoetussilla üle Valgejõe

Pioneeripataljoni sillarühm rajas pühapäeval kaitseväe keskpolügoonil Valgejõele lahingtoetussilla TMM-3M, et tagada oma üksustele jõe ületamise võimalus.

Õppuse raames saadud ülesande kohaselt muutsid pioneerid olemasolevad jõeületuskohad kasutuskõlbmatuks ning lõid teisaldatava silla abil Valgejõele oma üksustele sobiliku jõeületuskoha. „Kuna praegune sild lastakse pioneeride poolt õhku takistamaks vastasel tulla siiapoole jõge, siis meie sillarühmana toetame enda lahingtoetussilla rajamisega oma üksuste liikumist,“ ütles pioneeripataljoni sillarühma meeskonnavanem nooremseersant Toomas Saage tuues välja, et seda tehes tuleb silmas pidada paari olulist asja. „Näiteks tuleb silla rajamisel pidada silmas, et see oleks metsa vahel ning oleks olemas õhu varje. Samuti peaks olema meid toetamas ka jalavägi, sest tegemist on suhteliselt pika protseduuriga.“

Pioneeripataljoni sillarühma kasutada on nii teelaotus- kui ka sillamasinad, mis jagunevad lahingsildadeks ning lahingtoetussildadeks. Sillarühma ülesanne on oma üksuste liikumisvabaduse toetamine.

Ajateenistuse paar viimast kuud veedavad pioneerid peamiselt maastikul. Kaitseväe õppus Kevadtorm on küpsuseksam 8 või 11 kuu jooksul ettevalmistatud sõjaaja üksustele. Harjutuste käigus saavad sõdurid näidata ja kinnistada teenistuse jooksul õpitut, toetades erialaste oskustega ka teisi üksusi.

Kevadtormi peamised treenitavad on Kuperjanovi jalaväepataljoni ja Viru jalaväepataljoni baasil välja õpetatud üksused. Väliharjutuse ajal etendab vastase rolli 1. jalaväebrigaad, mille põhijõu moodustavad jalaväe lahingumasinatel liikuvad Scoutspataljon ja NATO liitlaste lahingugrupp.

Peale liitlaste ning 1. ja 2. jalaväebrigaadi allüksuste osalevad Kevadtormil ka küberväejuhatus, õhuvägi ja sõjaväepolitsei.

Plaani kohaselt harjutavad Kevadtormil osalevad üksused ja allüksused omavahelist koostööd lahinguülesannete täitmisel. Õppus on jaotatud kahte peamisse etappi. 25.–30. aprillini toimub väliõppus, mille käigus mängitakse läbi etteantud taktikaline olukord ning 1.–8. maini toimuvad keskpolügoonil üksuste lahinglaskmised, kus treenitakse peamiselt jalaväe- ja lahingutoetusüksuste koostööd reaalses lahinguolukorras.

Kevadtorm on Eesti kaitseväe iga-aastane kevadine lahingõppus. Esimene Kevadtormi õppus peeti 2003. aastal Lääne-Virumaal. Eelmisel aastal toimus õppus Kevadtorm 29. aprillist 17. maini Lääne-Virumaal, Ida-Virumaal, Harju- ning Jõgevamaal.

Fotod

Keri üles