Jäta menüü vahele

Pioneeripataljon tähistas 103. aastapäeva

Täna toimus Tapal pioneeripataljoni 103. aastapäeva tähistamine piduliku rivistusega.

„Pioneerid on olnud läbi aegade teerajajad, eestvedajad, aktiivsed ja initsiatiivikad, otsides kõikides olukordades lahendusi, mitte põhjusi, miks ülesannet mitte täita. Erandiks ei ole ka Eesti pioneerid,“ ütles pioneeripataljoni ülem kolonelleitnant Ainar Afanasjev oma aastapäeva kõnes.

Aastapäeva tähistamise juurde kuulus ka pioneeripataljoni tegevväelaste ja ajateenijate tunnustamine. Viiele ajateenijast reamehele tähendas tänane päev kaprali auastme välja teenimist oma silmapaistva teenistuse eest.

„Õnnitlen teid kõiki pioneeripataljoni 103. aastapäeva puhul ja soovin teile tarka visadust meie ühtses pioneeriperes! Lisaks soovin teile rahulikku jõuluaega ja ilusat uut aastat ning panen südamele, et peaksite kinni kehtestatud piirangutest, sest see tagab, et oleme terved ja valmis oma ülesandeid täitma,“ lisas kolonelleitnant Ainar Afanasjev kõne lõpetuseks. 

Pioneeripataljoni asutamise kuupäevaks loetakse 1917. aasta 15. detsembrit, kui Eesti diviisi koosseisus formeeriti diviisiülema kohusetäitja alampolkovnik Jaan Sootsi määrusega insenerirood. Esimesed ajateenijad saabusid pioneeriallüksuste välja õpetamiseks Tapale 2002 jaanuaris suurtükiväegrupi koosseisu kuulunud pioneerikooli. Pioneeripataljon taasloodi 2004 aastal.

Fotod

Keri üles