Jäta menüü vahele

Pioneeripataljon tähistas 104. aastapäeva

Eile tähistas 1. jalaväebrigaadi pioneeripataljon kaitseväe Tapa linnakus lipu heiskamise ja piduliku rivistusega pataljoni 104. aastapäeva. „Õnnitlen teid kõiki pioneeripataljoni 104. aastapäeva puhul ja soovin teile tarka visadust meie ühtses pioneeriperes. Nii nagu 104 aastat tagasi, on ka praegu keerulised ajad. Me ei ole küll oma esisade kombel sõjalävel, kuid …

Eile tähistas 1. jalaväebrigaadi pioneeripataljon kaitseväe Tapa linnakus lipu heiskamise ja piduliku rivistusega pataljoni 104. aastapäeva.

„Õnnitlen teid kõiki pioneeripataljoni 104. aastapäeva puhul ja soovin teile tarka visadust meie ühtses pioneeriperes. Nii nagu 104 aastat tagasi, on ka praegu keerulised ajad. Me ei ole küll oma esisade kombel sõjalävel, kuid meid kammitsevad muud mured ja probleemid, näiteks viirusest tekkinud piirangud,“ ütles pioneeripataljoni ülem kolonelleitnant Ainar Afanasjev aastapäevakõnes.

Aastapäevakõnes tänas pataljoniülem teiste seas peagi reservteenistusse suunduvaid talvise kutse ajateenijaid, kelle panus oli märkimisväärne nii eel- ja põhikutse väljaõpetamisel kui ka novembris toimunud lisaõppekogunemise Okas 2021 õnnestumisel.

Kuna talvel ajateenistust alustanud võitlejad suunduvad täna jõulupuhkusele ja arvatakse seejärel reservi, tunnustati rivistusel silmapaistvamaid ajateenijaid, kes said suurepärase teenistuse eest mälestuseks pataljoni logoga termose.

Aastapäeva tähistamine jätkub reedel pioneeripataljoni teenistujate tunnustamisega, kus antakse üle ergutused aasta jooksul teenistusülesannete täitmisel silma paistnud tegevväelastele ja tsiviilteenistujatele.

Pioneeripataljoni asutamise kuupäevaks loetakse 1917. aasta 15. detsembrit, kui Eesti diviisi koosseisus formeeriti diviisiülema kohusetäitja alampolkovnik Jaan Sootsi määrusega insenerirood. Esimesed ajateenijad saabusid pioneeriallüksuste välja õpetamiseks Tapale 2002 jaanuaris suurtükiväegrupi koosseisu kuulunud pioneerikooli. Pioneeripataljon taasloodi 2004 aastal.

Galerii

Keri üles