Jäta menüü vahele

Põhjadiviisi ülem külastas õppust Furious Axe

Täna külastasid 1. jalaväebrigaadi õppust Furious Axe Põhjadiviisi ülem kindralmajor Flemming Mathiasen ja diviisi veebel staabiveebel Andreas Rebane.

„Ma olen väga rahul ja uhke selle üle, mida ma täna Adaži polügoonil nägin ja tegevustega, mida 1. jalaväebrigaadi ülem ja õppusel osalevate brigaadi üksuste ülemad on mulle tutvustanud. Usun, et just sellised õppused, kus pataljonid tegutsevad koos, viies ellu ühendrelvaliigi operatsioone, teevad meid tugevamaks. Sest päeva lõpuks ei ole üldse tähtis see, kui tugev on iga üksus omaette, vaid see, kui tugev on nende ühistegevuse sünergia,“ ütles Põhjadiviisi ülem kindralmajor Flemming Mathiasen.

1.jalaväebrigaadi ülem kolonel Vahus Karus andis Põhjadiviisi ülemale ja veeblile nende külastuse käigus ülevaate õppuse eesmärkidest, õppuse juhtstaabi plaanidest ja sellest, kuidas on õppuse seni läinud ning millised on edasised plaanid.

1.jalaväebrigaadi õppus Furious Axe kestab Lätis Adaži polügoonil nädala lõpuni. Õppuse peamiseks eesmärgiks on treenida 1. jalaväebrigaadi liitlaste lahingugruppi täitmaks ülesandeid brigaadi raamistikus nii kaitsetegevuses kui vasturünnakul koostöös Scoutspataljoniga ja teiste brigaadi allüksustega. Õppusel osaleb pea 2300 kaitseväelast.

Fotod

Keri üles