Jäta menüü vahele

Põhjadiviisis tähistati kaitseväe 102. aastapäeva

16. novembril tähistati Põhjadiviisi üleselt Eesti kaitseväe 102. aastapäeva tagasihoidliku vastuvõtuga.

„Vaatamata hetkeolukorrale maailmas otsustasime ühiselt tähistada Eesti kaitseväelastele ühte tähtsamat päeva aastas. Meie jaoks on tähtis korraldada selliseid  tähtpäevi täna ja ka tulevikus, mis annab suurepärase võimaluse tutvustada kaasvõitlejatele oma riiki, kaitseväge, kultuuri ja traditsioone. Põhjadiviis tänab Eesti kaitseväe panust regiooni julgeolekusse ja soovib kõigile meeleolukat aastapäeva,“ ütles Põhjadiviisi ülem kindralmajor Flemming Mathiasen.

Põhjadiviisis on traditsiooniks ühiselt tähistada diviisi panustavate raam- ja partnerriikide rahvuslikke pühasid või tähtpäevi. Vastuvõtul oli võimalus kuulata diviisi ülema kindralmajor Flemming Mathiaseni ja kolonel Aron Kalmuse aastapäeva kõnet ning näha Eesti kaitseväge tutvustavat esitlust. Samuti pakuti osalejatele maitseelamusi Eesti rahvusköögist.

Kolonel Kalmus väljendas selle päeva tähtsust ja seda, kuidas Eesti sõdurid näitasid üles initsiatiivi Eesti kaitseväe asutamisel. Ta rõhutas ka liitlaste tähtsust, kes toetasid meid 102 aastat tagasi ja on ka täna valmis seda tegema.

Põhjadiviisi (Multinational Division North, MND-N) staap avati 8. märtsil 2019. aastal Lätis Adaži sõjaväelinnakus, eesmärgiga tõhustada piirkonna kaitsevõimet ja ühendada regiooni sõjalised üksused alliansi kõrgema juhtimisstruktuuriga. Põhjadiviisi põhiülesandeks saab olema vajadusel sõjaliste operatsioonide korraldamine diviisile määratud vastutusalas Kirdekorpuse juhtimisel.

Keri üles