Jäta menüü vahele

Poola rakettidega tugevdatud merevägi ühines õppusega Kevadtorm

Täna saabusid õppusele Kevadtorm Poola rannakaitse üksuse võitlejad, kes asuvad õppuse ajaks Eesti mereväe koosseisu ning hakkavad täitma rannakaitsealaseid ülesandeid.

„Poola raketiüksuse osalemine Kevadtormil saadab selge heidutussignaali ning näitab kahe maa suurepärast liitlassuhet,“ ütles laevastiku ülem kaptenleitnant Mati Terve. „Merevägi saab hea võimaluse harjutada rannikukaitset ja laevatõrjet võimetega, mida me ise veel ei oma. Õppuselt saadud teadmised ja kogemused annavad omakorda panuse Eesti rannikukaitse arendamisse.“

Poola üksused jõudsid täna Paldiski sadamasse kahe Lublin klassi maabumisalusega, mille pardal saabus Eestisse üle 50 Poola kaitseväelase ning ligi 10 JELCZ 662 marki transpordivahendit. Paldiskist liigutakse sõjaväepolitsei eskordi saatel edasi Hiiumaale, kuhu üksus jääb ligemale nädalaks.

Poola üksus osaleb koos Eesti mereväega 24. mail algaval Kevadtormi õppelahingute faasis. Esimesel nädalal paiknevad üksused Hiiumaal hajutatult, et harjutada koostöötegevusi laevadega merel ning lahingtegevustena maismaal. Mereväe üksused peavad Hiiumaa lähistel merelahinguid koostöös õhuväega ning loovad olukorrapildi merel.

Eesti mereväest osaleb õppusel Kevadtorm ligikaudu 150 võitlejat ja viis alust – EML Wambola, EML Admiral Cowan, EML Sakala, EML Roland, EML Risto – ning tuukrigrupp. Lisaks Poola üksustele võtavad mereväe koosseisus Kevadtormist osa ka kaks kaitseliidu üksust Põhja ja Läänemaa kaitseringkondadest.

Õppusel Kevadtorm osaleb tänavu ligi 7000 inimest. Eesti kaitseväest löövad kaasa nii maaväe, õhuväe kui ka mereväe üksused, lisaks on osalemas 1. jalaväebrigaad, 2. jalaväebrigaad, toetuse väejuhatus ning teised kaitseväe ja Kaitseliidu üksused. Peamisteks õppivateks üksusteks on 1. jalaväebrigaadi ja 2. jalaväebrigaadi pataljonid ja erialakompaniid ning sõjaväepolitsei oma allüksusega.

Õppus Kevadtorm on kaitseväe suurim iga-aastane õppus, mille eesmärk on harjutada kaitseväe erinevate üksuste koostööd. Võrreldes tavapäraste oludega on õppusel tänavu koroonaviiruse levikust tingitud põhjustel vähem reservväelasi, sedapuhku osaleb õppusel ligikaudu 350 reservväelast.

Fotod: https://pildid.mil.ee/index.php?/category/60524

Keri üles