Jäta menüü vahele

Poolsada kilomeetrit tuisus rändamist pani punkti 2. jalaväebrigaadi nooremallohvitseride kursusele

Neljapäeva õhtul lõppes traditsioonilise mõõgatseremooniaga Paju mälestusmärgi juures 2. jalaväebrigaadi nooremallohvitseride erialakursus, mis andis kaitseväele juurde ligi 200 nooremallohvitseri. Pidulikule tseremooniale eelnes 50-kilomeetrine lõpurännak.

Rännaku korraldaja leitnant Gert Urbi sõnul said ajateenijat nii tuisku, tuult kui krõbedat külma, mis pani sõdurid korralikult proovile. „Samuti oli sõduritele paras väljakutse ajaraamis püsimine, sest nad rändasid esimest korda nii pikalt ja öisel ajal. Usun, et rännak tõstis nii mõneski eneseusku ja distsipliini ning karastas vaimu ja teotahet,“ ütles leitnant Urb.

Kahepäevane 50-kilomeetrine lõpurännak pani punkti seitse nädalat kestnud nooremallohvitseride kursusele. Lisaks rändamisele pidid sõdurid lahendama ülesandeid viies kontrollpunktis. Sealhulgas tuli sõduritel ehitada kanderaam ja transportida haavatuid, näidata oma teadmisi mälumängus ning rajada munarakett.

„Rännak pani kindlasti proovile, milles oma töö tegi ka külm ning tuisune ilm. Küll aga pakkisin sel korral varustuse väga õigesti ning sellevõrra oli rännak kergem. Kokkuvõttes tõstis läbielatu kindlasti motivatsiooni edasi pingutada,” ütles rännaku järgselt nooremseersant Aimar Sakala.

Nooremallohvitseri baaskursuse edukalt lõpetanud ajateenijad saavad nooremseersandi auastme ning jätkavad oma teenistust meeskonna- ja jaoülemana. Parimad suunduvad õppima Kaitseväe Akadeemiasse reservrühmaülema kursustele.

2. jalaväebrigaad on Lõuna-Eesti sõjalise kaitse eest vastutav kaitseväe struktuuriüksus. Brigaadi rahuaegsesse koosseisu kuuluvad Kuperjanovi jalaväepataljon, tagalapataljon ning staabi- ja sidekompanii. Ülejäänud üksused formeeritakse sõjaolukorras, regulaarselt täiendõpet saavate reservväelaste baasil.

Fotod

Keri üles