Jäta menüü vahele

President Kaljulaid külastas õppust Kevadtorm

Vabariigi president Kersti Kaljulaid külastas täna õppust Kevadtorm, kus sai ülevaate õppuse senisest käigust ning kohtus keskpolügoonil lahinglaskmistel osalevate kaitseväelastega.

Riigipea sõnul on Kevadtorm vaatamata koroonakriisi poolt põhjustatud piirangutele täitnud oma peamise eesmärgi. „Kõik ajateenijatest moodustatud tulevased reservüksused said komplekteeritud ja kokkuharjutatud. Nagu kohapeal võis näha ja tunda, on tegemist motiveeritud, julgete ja teotahteliste võitlejatega, kes loodetavasti ka reservis olles säilitavad tugeva kokkukuuluvustunde ja reageerimiskiiruse,“ ütles president Kaljulaid.

„Selle kõige eest tuleb eelkõige tänada ja tunnustada ajateenijaid ja neid väljaõpetavaid tegevväelasi, kes alates eriolukorra algusest on pidanud püsima oma kasarmutes ja harjutusaladel, kuid selle tulemusel jäi Kaitsevägi koroonaviirusest praktiliselt puutumata,“ lisas president.

Presidendi võtsid kaitseväe keskpolügoonil vastu kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Herem ja 1. jalaväebrigaadi ülem kolonel Vahur Karus, kes andsid presidendile ülevaate tänavuse õppuse käigust ja Kevadtormil osalevatest üksustest.

President Kaljulaid kohtus seejärel lahinglaskmistel osalevate 1. jalaväebrigaadi staabi- ja sidekompanii ja 21. jalaväepataljoni ajateenijate ning Eestis paikneva liitlaste lahingugrupi sõduritega.

Kevadtorm on sel aastal jaotatud kahte peamisse etappi. 25.–30. aprillini toimus väliõppus, mille käigus mängiti läbi etteantud taktikaline olukord ning 1.–8. maini toimuvad keskpolügoonil 1. jalaväebrigaadi juhtimisel üksuste lahinglaskmised, kus treenitakse peamiselt jalaväe- ja lahingutoetusüksuste koostööd reaalses lahinguolukorras.

Kevadtormil osalevad liitlased ning 1. ja 2. jalaväebrigaadi allüksused, kelle tegevust toetavad küberväejuhatus, õhuvägi ja sõjaväepolitsei.

Kevadtorm on Eesti kaitseväe iga-aastane kevadine lahingõppus. Esimene Kevadtormi õppus peeti 2003. aastal Lääne-Virumaal. Eelmisel aastal toimus õppus Kevadtorm 29. aprillist 17. maini Lääne-Virumaal, Ida-Virumaal, Harju- ning Jõgevamaal.

Fotod

Keri üles