Jäta menüü vahele

Rahvusvahelisel miinitõrjeoperatsioonil Open Spirit 21 leiti kokku 127 lõhkekeha

Täna lõppes kaks nädalat kestnud rahvusvaheline miinitõrjeoperatsioon Open Spirit 21, mille jooksul leiti kokku 127 lõhkekeha.

„Arvestades, et Läänemerre on sõdadest jäänud umbes 80 000 meremiini, ei tundu Open Spirit 21 leitud 127 lõhkekeha kuigi nii suur number, aga kui heita pilk Eestis puhastatud alale kaardil, siis see on märkimisväärselt suur,“ ütles operatsiooni üldjuht kaptenleitnant Mati Terve.

Eesti mereväe korraldatud miinitõrjeoperatsiooni Open Spirit 2021 raames kontrolliti 19.-29. aprilli jooksul üle 198 ruutkilomeetri mereala. Selle käigus leitud lõhkekehadest on enamus Teise maailmasõja aegsed meremiinid: 127 lõhkekehast oli 93 Teise maailmasõja aegset Saksa ankurmiini. Lisaks leiti veel 7 torpeedot ning erinevaid lõhkekehi.

Peale lõhkekehade leiti ka lennuki ja laevavrakk. Merevägi edastab nende asukohad ning sonaripildid koondina Muinsuskaitseametile ja Transpordiametile, kelle uurida ja identifitseerida jääb vrakkide päritolu, varasem otstarve ja ajalooline väärtus.

Open Spirit 2021 jooksul leidis kõige rohkem miine Belgia miinijahtija Crocus, kokku 24 lõhkekeha. Eesti üksustest oli kõige edukam miinileidja EML Ugandi, kes leidis kokku 23 lõhkekeha.

Tänavusel miinitõrjeoperatsiooni osalejate kooseis oli arvukas ja rahvusvaheline. Osa võtsid Ameerika Ühendriigid, Eesti, Leedu, Läti, Poola, Rootsi, Saksamaa, Belgia, Holland kui ka Rumeenia. Lisaks osalesid õppusel oma laevade ja meeskondadega NATO 1.alaline miinitõrjegrupp (SNMCMG1) ja Balti miinitõrjeeskaader (Baltron). Politsei ja piirivalveamet toetas operatsiooni laevaga Kindral Kurvits, et ennetada kõiki võimalikke ohte. Operatsioonil osales kokku ligi 800 mereväelast.

Eesti merevägi osales miinitõrjeoperatsioonil miinijahtijaga Sakala ning tuukri- ja toetuslaevaga Wambola. Lisaks võttis operatsioonist osa ka tuukrigrupp ja operatsiooni juhtiv staap.

Alates 1995. aastast alustati Balti riikide vahel koostööd operatsioonina Baltic Sweep, mis kujunes 1997 aastal operatsiooniks Open Spirit.  See on iga-aastane operatsioon, mis toimub rotatsiooni korras Eestis, Lätis või Leedus. Eestis toimus Open Spirit viimati 2018. aastal, esmakordselt aga 1998. aastal.

Fotod

Keri üles