Jäta menüü vahele

Reservjalaväepataljoni pioneerirühm oli kohal pea täies koosseisus

Kui reservõppekogunemise Siil keskmine kohaletulnute arv oli 66 protsenti, siis reservjalaväepataljoni pioneerirühma komplekteeritus oli pea sajaprotsendiline, 32 mehest tuli kohale tervelt 30, kahel tulemata jäänud mehel oli kõrvale jäämiseks tõsised põh

jused.

2003. aastal Tapa väljaõppekeskuses ajateenistust alustanud pioneerirühma iseloomustab erakordselt tugev meeskonnavaim ja positiivsed kogemused ühiselt läbitud ajateenistusest.

„Toonased rühmaülemad kapten Kaspar Saul ja kapten Madis Nõmme oskasid meisse puhuda erakordse tunde ning soovi koos tegutseda. Väljaõpe viidi läbi põnevalt ja see meeldis meile,“ põhjendas pioneerirühma tänane ülema abi lipnik Kaimar Kaljuste.

Lipnik Kaljuste sõnul sai pärast õppekogunemise kutse saamist ühendust võetud jaoülematega, kes oma korda ärgitasid oma allüksuse mehi kohale tulema.

Õppusega Siil jäid pioneerirühma liikmed rahule ja on valmis ka edaspidi koos välja tulema.

29. septembril Pärnus alanud ja sellel nädalal Lääne-Virumaal kaitseväe keskpolügoonil kulmineerunud reservõppekogunemine Siil on viimase kümnendi suurim reservõppus.

Reservjalaväepataljoni kokkuharjutamine algas reservohvitseride kogunemisega, teisel nädalal liitusid väljaõppega reservallohvitserid ning erialaspetsialistid. 13. oktoobril viidi läbi reakoosseisu tulekuga pataljoni lõplik formeerimine.

Õppuse Siil käigus testib kaitsevägi sõjalise valmisoleku tõstmist ja mobilisatsiooni läbiviimist, õppekogunemisel värskendatakse reservväelaste teadmisi kaitseväest. Reservõppekogunemisel osalejateks on 80% ulatuses 2004. aastal ajateenistuse lõpetanud.

Kuna reserv on Eesti sõjalise riigikaitse selgroog, siis on õppekogunemisel osalemine loogiline jätk kunagi läbitud ajateenistusele. Tulevikus on plaanis korraldada reservväelaste õppusi igal aastal ja suurendada järjekindlalt õppekogunemistele kutsutavate reservväelaste hulka.

Keri üles