Jäta menüü vahele

Reservohvitserid said kätte lipniku auastmetunnused

Reedel, 17. juunil said 67 käesoleval aastal reservteenistust alustanud ning Vabariigi Presidendi poolt ohvitseriks ülendatud reservväelast kätte lipniku auastmetunnused. Pidulik tseremoonia toimus Tartus Kaitseväe Akadeemias ning auastmetunnused andis üle brigaadikindral Vahur Karus.

„Täna saate midagi väga võimsat. Vabariigi Presidendi käskkiri omistab teile auastme, annab teile staatuse – te saate Eesti kaitseväe ohvitserideks,“ ütles Kaitseväe Akadeemia ülem brigaadikindral Vahur Karus. „Siil näitas, et olete tublid sõjaväelised juhid, aga me ootame, et te ohvitseridena edaspidi juhite ka ühiskonnas – oma eeskuju, oma käitumisega ja igal võimalikul muul moel, sest te olete kõige võimsam kodaniku väljendus – kodanik-sõdur. Tere tulemast ohvitseride sekka!“ ütles brigaadikindral Vahur Karus.

Lipnik on kaitseväe reservohvitseri esimene auaste, mille omandamiseks läbisid ajateenijad Kaitseväe Akadeemias kahest moodulist koosneva kaheksanädalase reservohvitseride kursuse ja seejärel teenistuspraktika. Esimese mooduliga loodi aspirantidele ühtsed alusteadmised taktikast ja juhtimisest vastastikuseks arusaamaks lahinguruumis. Teise mooduliga spetsialiseerusid õppurid ühele kümnest erialast, mille väljaõppe viisid läbi erialakoolid ja struktuuriüksused.

Täna lipniku auastme pälvinud reservväelased on määratud 1. ja 2. jalaväebrigaadi kui ka teiste kaitseväe üksuste sõjaaja koosseisu.

Fotod

Keri üles