Jäta menüü vahele

Reservõppekogunemine Siil ärgitab reservväelasi osalema õppekogunemistel

Täna Pärnus lõppeva viimaste aastate suurim reservõppekogunemine Siil ja sellest tingitud suur meediahuvi sõjalise riigikaitse vastu on ärgitanud reservväelasi pöörduma kaitseväe poole sooviga osaleda õppekogunemistel.

„Reservväelasel, kes ei ole saanud teadet enda sõjaaja ametikohale määramisest ega kutset õppekogunemistel osalemiseks, tasub võtta enda staatuse täpsustamiseks ühendust elukohajärgse kaitseringkonnaga,“ ütles maaväe staabi personaliosakonna ülem major Margot Künnapuu.

Major Künnapuu sõnul peaksid Eesti kaitseväes sõjalise väljaõppe saanud kaitseväelased oma elukohavahetusest teavitama kaitseringkondade staape, sest siis saavad nad suure töenäosusega osaleda õppekogunemistel sellesama meeskonna, jao või rühma koosseisus kellega nad ajateenistuse jooksul kokku harjutasid.

Eestis on neli kaitseringkonda – Põhja, Kirde, Lõuna ja Lääne Kaitseringkonnad. Kaitseringkondade kontaktid on saadaval reservväelaste kodulehel http://www.mil.ee/reserv/ .

Samuti on võimalik kontrollida enda andmeid riigiportaalis Eesti.ee, valides sealt kaitseväeteenistuskohustuslike Eesti kodanike riikliku registri. Lisaks on võimalik reservväelastel riigiportaalis edastada teade enda elukoha andmete muutumisest.

Sel aastal kutsus kaitsevägi õppekogunemistele kaitseväes ja Kaitseliidus 1800 reservväelast, järgmiseks aastaks on kaitseminister kinnitanud õppekogunemistele kutsutavate koguarvuks ligi neli tuhat reservväelast.

Kuna reserv on Eesti sõjalise riigikaitse selgroog, siis on õppekogunemisel osalemine loogiline jätk kunagi läbitud ajateenistusele. Õppekogunemistel värskendatakse reservväelaste teadmisi kaitseväest.

Selle aasta suurima õppekogunemise Siil käigus testis kaitsevägi sõjalise valmisoleku tõstmist ja mobilisatsiooni läbiviimist. Reservõppekogunemisel osalejateks oli 80% ulatuses 2004. aastal ajateenistuse lõpetanud. Tulevikus on plaanis korraldada reservväelaste õppekogunemisi igal aastal.

Keri üles