Jäta menüü vahele

Reservväelased täiendasid õppusel Viru Sügis oma teadmisi

Ligi 30 Viru jalaväepataljoni reservväelast täiendasid kolm päeva kestnud õppusel Viru Sügis endi teadmisi pataljoni lahinguvalmiduses.

„Teie reservväelastena tagate meie õnnestumise nii riigi, kaitseväe kui pataljoni mõttes. Selleks peame me andma teile võimalikult hea sõjalise väljaõppe ja see on pidev töö. Õppekogunemisi toimub veel ja te peate olema oma rolliga hästi kursis, et need õnnestuksid ning pataljon oleks lahinguvõimeline,“ ütles Viru jalaväepataljoni ülem kolonelleitnant Viljar Laaneste.

Õppuse jooksul viidi reservväelased kurssi protseduuridega, mis toimuvad kogunemise või häire korral. Seda alates kohale jõudmisest kuni õppekohtadesse suundumiseni. Tehakse sidekontrolle, tehnikud saavad üle vaadata sõidukid ja rühmavanemad varustuse, mida neil vaja võib minna. Lisaks tutvutakse uue granaadiheitjaga Carl Gustav M4 ja lastakse püstolit.

„Õppusest on olnud palju kasu, kuna saab unustatut meelde tuletada ja teadmisi täiendada. Isegi ootasin õppekogunemist, sest relvavendasid on tore uuesti näha,“ ütles lipnik Matthias Siirak

1. jalaväebrigaadi Viru jalaväepataljoni eesmärk on õpetada välja kaitseväe sõjaajakoosseisude jalaväe rea- ja noorem juhtivkoosseis.

Keri üles