Jäta menüü vahele

Reservväelaste ja liitlaste pioneerid testisid üksteise teetõkkeid

Lisaõppekogunemise Okas 21 raames toimunud kahepäevase koostööharjutuse käigus testisid 17. ja 27. pioneeripataljoni reservväelased ning Eestis teenivad Ühendkuningriigi ja Prantsusmaa liitlased üksteise tõkkesõlmede tõhusust.

Kaitseväe keskpolügoonil esmaspäeval alanud harjutuse käigus rajasid liitlastest ja reservväelastest kokkupandud üksused erinevaid tõkksõlmi. Teisipäeval pandi aga rajatud tõkked Ühendkuningriigi ja Prantsusmaa pioneeride rasketehnika abil proovile.

Pioneeripataljon on toetava loomuga üksus, mille eesmärk on raskendada maastikul vastase üksuste liikumist ja tagada oma üksuste liikuvus ja varjerajatised. Pioneeripataljoni ülesanneteks on tõkestada, aeglustada, raskendada või peatada vastase üksusi ja lahingumasinate liikumist või manöövreid. Oma üksustele tagab pataljon liikuvust, võimaldab väeüksuste liikumist või manöövrit, parandades selleks teeolusid ning rajades tõketest ja miiniväljadest läbipääse. Lahinguvõime säilitamiseks parandatakse üksiksõduri ja üksuse üleelamistingimusi ehitades laskepesi, kaevikuid ja majutuspunkreid.

Valitsus otsustas 17. novembril kutsuda 1684 reservväelast lisaõppekogunemisele Okas 2021. Kaitseväe juhataja ettepanekul kutsuti lisaõppekogunemisele 17. ja 27. pioneeripataljoni ja 191. ning 291. luurekompanii koosseisu arvatud reservväelased. Lisaõppekogunemisele Okas 2021 kestab 25. novembrini.

Lisaõppekogunemise Okas 21 eesmärk on lahinguvalmiduse kontrollimine, mille käigus kontrollitakse riigikaitse käsuahela toimimist valitsuse otsuste langetamisest kuni kiirreageerimisstruktuuri kuuluvate reservväelaste kogunemiseni. Lisaks harjutatakse koostööd politsei- ja piirivalveametiga, keda toetatakse ajutise piiritara rajamisel. Vahetu julgeolekuoht Eestile puudub, lisaõppekogunemine on harjutava iseloomuga ja eelnevalt planeeritud.

Galerii 1  Galerii 2

Keri üles