Jäta menüü vahele

Reservväelastest UAV operaatorid julgestasid relvavendi piiritõkete rajamisel

Lisaõppekogunemisel Okas 21 osalevad luurekompanii reservväelased harjutasid Kagu-Eestis oma ametikohtade ülesandeid mehitamata õhusõiduki meeskonnas ning toetasid piiritõkkeid paigaldavaid relvavendi õhuvaatlusega.

„Väga meeldiv oli jälle oma vanade sõpradega kokku saada. Huvitav oli kõik vanad tegevused jälle meelde tuletada, hea vaheldus igapäevaelule,“ ütles luurekompanii mehitamata õhusõiduki meeskonnaliige. „Täpselt samamoodi läheb edasi nagu kunagi sai lõpetatud. Saime tutvuda uue tehnikaga, mida meil varem ei olnud, selle kohapealt tulid uued õpptunnid.“

Lisaks lendamisele ja vaatlusülesannetele tuletasid paar aastat tagasi ajateenistuse läbinud luurajad meelde UAV maandumist, lennujärgset kontrolli ja hooldustöid ning harjutasid koostööd politsei- ja piirivalveametiga.

Luurekompanii on brigaadi alluvuses olev üksikkompanii, mis toetab brigaadiülema otsustamisprotsessi sellega, et annab infot vastase asukohast ning edastab kirjeldusi tema võimekustest ja tegevusest. Lisaks julgestab luurekompanii teiste brigaadi allüksuste tegevust ja viib läbi iseseisvaid operatsioone.

Valitsus otsustas 17. novembril kutsuda 1684 reservväelast lisaõppekogunemisele Okas 2021. Kaitseväe juhataja ettepanekul kutsuti lisaõppekogunemisele 17. ja 27. pioneeripataljoni ja 191. ning 291. luurekompanii koosseisu arvatud reservväelased. Lisaõppekogunemisele Okas 2021 kestab 25. novembrini.

Lisaõppekogunemise Okas 21 eesmärk on lahinguvalmiduse kontrollimine, mille käigus kontrollitakse riigikaitse käsuahela toimimist valitsuse otsuste langetamisest kuni kiirreageerimisstruktuuri kuuluvate reservväelaste kogunemiseni. Lisaks harjutatakse koostööd politsei- ja piirivalveametiga, keda toetatakse ajutise piiritara rajamisel. Vahetu julgeolekuoht Eestile puudub, lisaõppekogunemine on harjutava iseloomuga ja eelnevalt planeeritud.

Galerii 

Keri üles