Jäta menüü vahele

Scoutspataljon harjutas Lätis Teraskilbi loomist

Lätis Adaži polügoonil lõppes täna Scoutspataljoni õppus Teraskilp, mis andis pataljoni allüksustele võimaluse harjutada koostööd ning kaitsvaid tegevusi koos üleminekuga vasturünnakule.

„Õppus näitas, et soomusjalaväekompaniid suudavad koostöös toetavate üksustega – luurega, pioneeridega, miinipildujaüksusega ning tankitõrjerühmaga – väga hästi viia läbi kaitset poolkinnisel maastikul, tuvastada õiget hetke ning korraldada agressiivset vasturünnakut,“ ütles Scoutspataljoni ülem kolonelleitnant Eero Aija.

„Tänavune õppus oli kompaniide jaoks väga intensiivne. Sõdurid tulid õhtul kohale, viimase valgusega rühmitusid kaitsele, öö läbi rajasid positsioone ja tegid ettevalmistusi ning järgmisel päeval viisid ellu kaitset ja vastase löömist säilitades agressiivsust, jõulisust ja teravat meelt terve operatsiooni vältel,“ lisas kolonelleitnant Aija.

Õppuse planeerimismeeskonna ülem leitnant Karl-Martin Saaver ütles, et õppuse märksõnaks oli sünkroniseerimine, mis tagas nii lahinglaskmiste ohutuse kui ka üksuste edukuse: „Liikuvate elementide paljusus ja nende kiiruse erinevus nõuab väga täpset sünkroniseerimist ja seda nii õppusel kui ka reaalses olukorras. Juhtimismeetmed on üksustel paigas, nad on kokku töötanud ning sisene sünergia hea.“   

Täna, 05. novembril toimub õppusel Teraskilp osalenud kaitseväe tehnika liikumine suunal Ikla – Pärnu – Tapa. Kaitseväe kolonnide liikumiskiirus on maksimaalselt 70 km/h ning pikkus on kuni 15 sõidukit.

Õppus Teraskilp on alates 2005. aastast Scoutspataljoni aastase väljaõppetsükli kulminatsiooniks.

Scoutspataljon on 1. jalaväebrigaadi koosseisus olev professionaalse väljaõppega iseseisvaks lahingutegevuseks võimeline kiirreageerimisüksus.

GALERII

Keri üles