Jäta menüü vahele

Scoutspataljon õpetas talvesõduri koolitajaid

Möödunud nädalal lõppes kahenädalane Scoutspataljoni talvesõduri koolitaja kursus, kus lisaks Scoutspataljoni tegevväelastele osalesid ka kaitseväe akadeemia ja 1. jalaväebrigaadi luurekompanii võitlejad selleks, et ühtlustada pataljoni allüksustes antava talvistes tingimustes hakkamasaamise ja lahinguvõime säilitamise väljaõpet.

„Ilmaolud olid meie poolt, aidates kaasa meie eesmärgile tekitada tulevastes koolitajates reaalset arusaama sellest, mida külm ja liikumist raskendav lumi sõdurile teeb,“ ütles kursuse ülem leitnant Jaak-Joseph Rumvolt tõdemusel, et kursus oli osalejatele kurnav nii füüsiliselt kui vaimselt.

„Kõik asjad võtavad talvel rohkem aega, külm kurnab üsna kiiresti ning üks peamisi omadusi, mis jätkusuutlikkuse tagab, on enesedistsipliin,“ lisas leitnant Rumvolt viidates, et kui varasemalt keskendusid talvesõduri kursused üleelamisele, siis sel korral oli peafookuses talvine sõjapidamine.

„Kursus oli väga hea – tempokas, intensiivne ja õpetlik,“ ütles kursuse parimaks lõpetajaks tunnistatud Scoutspataljoni jaoülem seersant Kristo-Davo Kons. „Vahepeal saime magada heal juhul paar-kolm tundi, mis tekitas olukorra, kus ärkvel püsimiseks pidin ennast näpistama. Aga lisaks enesearendamisele ning eneseületamisele sain ka häid õppetunde, mida talvel jälgida ning millega arvestada, mis teeb mind paremaks ülemaks minu jaole,“ lisas seersant Kons.

Kursuse esimesel nädalal õppisid tulevased sõdurite koolitajad talvistes oludes sõdimise spetsiifikat, keskendudes sealjuures teoreetiliste teadmiste ning üksikvõitlejale vajalike oskuste omandamisele. Seejärel, Kaitseliidu Kirna väljaõppekeskuses toimunud välilaagris jätkati baasoskuste omandamist jao tasemel. Välilaager kulmineerus taktikaharjutusega, kus õppurid pidid eelnevalt õpitut praktikas rakendama, lahendades sealjuures erinevaid taktikalisi ülesandeid.

Fotod

Keri üles