Jäta menüü vahele

Scoutspataljon sai mobiilse sidumispunkti

Täna hommikul toimus Tapa sõjaväelinnakus tseremoonia, kus Scoutspataljonile anti üle kaasaegne ja mugav mobiilne sidumispunkt, mis tõstab märkimisväärselt pataljoni meditsiinilist võimekust.

„Iga tehnikaühik, mis aitab tagada, et sõdur on lahinguväljal paremini hoitud ja sõduril on kindlustunne, et kui temaga peaks midagi juhtuma, siis ta saab kvaliteetset abi – aitab meil Eestimaad paremini kaitsta,“ ütles 1. jalaväebrigaadi ülem kolonel Vahur Karus.

Mobiilse sidumispunkti põhjaks on erimõõtmeline konteiner, mis on tavalisest konteinerist pikem, madalam ja laiem ning varustatud vajalike meditsiiniliste vahenditega. Konteiner on paigaldatud veokile MAN ja seda on võimalik ümber tõsta ühelt masinalt teisele.

„Mobiilse sidumispunkti valmimine on hea näide altpoolt üles liikuvast vajaduspõhisest initsiatiivist, kus vajadusest kiiremini ja efektiivsemalt maastikul tegutseda jõuti täna üle antud sidumispunktini,“ ütles major Andres Blank, üks projekti algatajatest.

Scoutspataljon on kiireks ning jõuliseks tegevuseks loodud üksus, mistõttu varasemalt kasutusel olnud sidumispunkt telkides ei võimaldanud üksuse tegevust meditsiiniliselt tagada lahti pakkimisele kuluva aja tõttu. Sellest tekkiski vajadus mobiilse sidumispunkti järele, mis suudaks pataljoniga samas tempos maastikul liikuda ja kus oleks võimalik asuda kiiresti kannatanule abi osutama.

Esimene mobiilne lahendus loodi Scoutspataljoni meditsiinirühma poolt veoauto MAN kasti, kuhu ehitati improviseeritud mobiilne sidumispunkt. Sellest ideest lähtudes töötas Scoutspataljoni, Kaitseväe Akadeemia ja Kaitseväe Tervisekeskuse esindajatest koosnev ekspertrühm kolonelleitnant Lauri Benderi juhtimisel välja selleks otstarbeks konteinerlahenduse koostöös Eesti kaitsetööstuse ettevõtetega MDSC Systems OÜ ja AS Semetron.

Sidumispunkti valmistasidki militaar-, pääste- ja meditsiinivaldkonna mobiilsetele töökeskkondadele spetsialiseerunud MDSC Systems OÜ ja meditsiintehniliste lahenduste väljatöötamisega tegelev ettevõte AS Semetron. Kaitseväe vajadustest lähtuvalt tuli mobiilse sidumispunkti jaoks välja töötada mitmeid erilahendusi.

Sidumispunkt teenindab meditsiiniliselt pataljoni suurust üksust ja sinna peab kriitilises seisundis patsient lahinguväljalt jõudma tunni aja jooksul. Seal osutab haavatule elupäästvat erakorralist meditsiiniabi arstist, meditsiiniõdedest ja parameedikutest koosnev meeskond. Raskelt vigastatud patsiendid suunatakse sidumispunktist edasi brigaadi meditsiinikompaniisse või tsiviilhaiglasse, kus on võimalik kirurgiline abi. Kergemad vigastatud võivad pärast ravi sidumispunktis pöörduda oma lahingüksuse juurde tagasi.

Fotod

Keri üles