Jäta menüü vahele

Scoutspataljoni kompanii asub tugevdama NATO reageerimisvalmidust

Scoutspataljoni üks kompaniidest asub alates tuleva aasta jaanuarist NATO kõrgendatud valmiduse üksuse koosseisus, mille tarbeks käidi Taanis toimunud õppusel Brave Lion oma oskuseid lihvimas.

„Tegemist on uue NATO valmiduse initsiatiiviga, mille kohaselt hoitakse kindel arv NATO üksusi kõrgendatud valmiduses, et olla valmis reageerimaks erinevatele ohtudele ükskõik kus need võivad tekkida,“ selgitas Scoutspataljoni ülem kolonelleitnant Eero Aija.

Taanis toimunud kahe nädalase õppuse Brave Lion eesmärgiks oli harjutada kokku erinevaid allüksusi Eestist, Taanist ja Leedust. Scoutspataljoni ülema sõnul pälvisid õppusel osalenud Eesti kaitseväelased positiivse hinnangu.

„Meie leidsime, et õppus täitis neid eesmärke, mida me oma kompaniile seadsime – nad said väga palju harjutada soomusmanöövrit, koostööd jalaväe ja soomukitega, teha koostööd meie partnerite taanlastega, kellega räägime üht taktikalist keelt. Mõistame üksteist väga hästi ja seda suuresti tänu sellele, et täpselt samasugune Taani kompanii on meil siin Tapal tegutsemas,“ lisas kolonelleitnant Aija.

NATO kõrgendatud valmiduse üksus koosneb erinevate riikide relva- ja väeliikidest. Eesti panustab sinna pea 150 kaitseväelasega, kellest lõviosa moodustab Scoutspataljoni soomusjalaväekompanii.

Fotod

Keri üles