Jäta menüü vahele

Scoutspataljoni reservväelased harjutasid lisaõppekogunemisel Okas 22 laskmist lahingumasina CV90 pearelvast

Lisaõppekogunemise Okas 22 viies päev möödus reservväelastele erinevate laskeharjutuste ja väljaõppega jao ning rühma tasemel ja ettevalmistustega homme peetavateks õppelahinguteks.

Kaitseväe keskpolügoonil jätkusid täna laskeharjutused ja täiendväljaõpe, mille käigus harjutasid Scoutspataljoni reservväelased jao koosseisus laskmist käsitulirelvadest ning lahingumasina CV90 masinameeskonna liikmed positsioonidelt laskmist erinevatele distantsidele. Õhutõrjepataljoni reservväelased said allüksuste õpet ning Kirde maakaitseringkonna võitlejad pidasid kaitselahinguid.

„Täna viisime läbi laskeharjutusi lisaõppekogunemise käigus teenistusse kutsutud CV90 masinameeskonnale. Harjutused ise ei olnud keerulised – positsioonidelt laskmine erinevatele distantsidele ning erinevate olukordade lahendamiseks lahingumasinaga opereerimine,“ ütles Scoutspataljoni väljaõppesektsiooni ülem kapten Raido Jõgi lisades, et CV90 on jalaväe lahingumasin, millega saab siduda üheks tervikuks kokku nii soomusväe kaitstuse, manöövri kiiruse ja jalaväe võimekuse kinnisel maastikul ennast julgestada.

„CV90-l on võrdlemisi tugev ja võimas kahur, millega saame mõjutada vastast väga pikkadel distantsidel, milleni jalavägi ise ei küündi. Samas me oleme võimelised selle sama masinaga viima jalaväe sihtmärgile lähemale, kus jalavägi saab oma tööd teha,“ lisas kapten Jõgi.

Ühtlasi kinnitas kapten Jõgi läbiviidud laskeharjutuste näol, et Scoutspataljoni tegevväelaste koostöö reservväelastega on olnud väga hea. „Scoutspataljoni reserv on üldiselt selline hästi värske, kuna Scoutspataljon on peamiselt tegevväelastest koosnev manööverüksus. Pidevalt tuleb teenistusse uusi inimesi ja alati on inimesi kes arvatakse reservi, mistõttu meie reserv pidevalt uueneb. Näiteks on siin inimesi, kes on alustanud oma reservteenistust alles mõned kuud tagasi,“ ütles kapten Jõgi. „Ja nende reservväelaste kaasamine tagasi siia tegevväelaste sekka on väga orgaaniline. Nad on kõik meie tuttavad, keda teame juba aastaid ja see ei ole midagi keerulist. Scoutspataljon on väga uhke oma reservväelaste üle!“

„Tänane päev on olnud tempokas,“ ütles Kirde maakaitseringkonna Viru maleva väljaõppeülem major Meelis Kütt. „Toimuvad koostööharjutused Kaitseliidu Kirde maakaitseringkonna üksuste ja Scoutspataljoni vahel. Kaitseliitlased on eelnevatel päevadel valmistanud ette korralikud kaitsepositsioonid ja peavad kaitsma kompanii tugipunkti, mida Scoutspataljon üritab hõivata,“ lisas major Kütt. „Scoutspataljoni kompanii suurune üksus kasutab rünnakul jalaväelastele toeks soomustehnikat. Kõik Kirde maakaitseringkonna kompaniid, Alutaguse, Jõgeva ja Viru, saavad nii täna kui ka homme võimaluse omi positsioone kaitsta. Senimaani kaitse peab.“

Lisaõppekogunemise Okas 22 eesmärk on lahinguvalmiduse kontrollimine, mille käigus kontrollitakse riigikaitse käsuahela toimimist valitsuse otsuste langetamisest kuni kiirreageerimisstruktuuri kuuluvate reservväelaste kogunemiseni. Vahetu julgeolekuoht Eestile puudub, lisaõppekogunemine on harjutava iseloomuga ja eelnevalt planeeritud. Lisaõppekogunemine Okas 22 kestab 22.-28. septembrini ja selle aktiivsed tegevused toimuvad põhiliselt Kirde-Eestis.

Fotod

Keri üles