Jäta menüü vahele

Seenelistel ja marjulistel tuleb kaitseväe harjutusaladel olla tähelepanelik

Kaitsevägi tuletab harjutusväljadel marjul ja seenel käivatele inimestele meelde, et turvalisuse huvides tuleb järgida väljaõppealadel kehtivaid ohutusnõudeid ning liikumispiiranguid.

Kaitsevägi ja Kaitseliit viivad harjutusväljadel väljaõpet läbi aastaringselt, mis tähendab, et ka suvisel ning sügisesel ajal, mil inimesed lähevad rohkem metsa nii seeni ja marju korjama kui ka matkama ja looduses vaba aega veetma, võivad samal ajal kehtida harjutusväljadel väljaõppetegevusest tingitud liikumispiirangud. Kui väljaõpet ei toimu, ei takista kaitsevägi harjutusväljadel liikumist.

Vältimaks inimeste juhuslikku sattumist kaitseväe harjutusväljadele, on harjutusalade piirid tähistatud valge-punase või kollase-punase triibuliste postidega. Igal postil on väike must nool, mis näitab kuhu poole postist jääb harjutusvälja ala. Osadele piiripostidele on lisatud ka silt, et tegemist on harjutusväljaga ning siltidel on olemas vastava harjutusvälja kontakttelefon. Eraldi võib näha ka hoiatusmärke üksuse treeningala kirjaga.

Laskmiste, lõhkamiste ja muu eluohtliku tegevuse ajaks heisatakse kaitseväe harjutusväljade lipumastidesse punased lipud, suletakse sissesõiduteedel olevad tõkkepuud ning vajadusel paigutatakse maastikule julgestusmeeskonnad, kelle korraldusi tuleb ohutuse tagamise eesmärgil täita.

Harjutusväljade sissesõiduteede juures olevatel infotahvlitel on lisaks kontakttelefoni numbrile kirjas ka millal harjutusväljal tegevus toimub ja kas see võib olla ohtlik. Samuti edastatakse harjutusväljadel toimuva väljaõppe kohta infot kohalikele omavalitsustele ning kogu oluline info on alati nähtav ka internetis aadressil www.mil.ee/harjutusvaljad  

Keri üles