Jäta menüü vahele

Sel nädalal alustas kaitseväelist väljaõpet üle 1100 ajateenija

Käesoleval nädalal asus erinevates väeosades üle Eesti teenistusse rohkem kui 1100 ajateenijat, kes alustasid oma kaheksakuulist väljaõpet, mille läbides arvatakse nad reservüksuste reakoosseisu.

1. jalaväebrigaadi üksustes Lääne- ja Ida-Virumaal asus teenistusse üle 500 noore, kellest pea 400 saavad sõduri baasoskuste väljaõppe Jõhvi linnakus.

„Kaks päeva jälgisin formeerimisprotsessi, suhtlesin oma tulevaste sõduritega ning võin kinnitada, et kaitsevägi muutub aina populaarsemaks – noored soovivad riiki teenida, on valmis väljakutseteks ning tahavad ennast proovile panna. Nüüd on meie kord nende ootustele vastata,“ ütles Viru jalaväepataljoni ülem kolonelleitnant Tarvo Luga.

Viru jalaväepataljoni Jõhvi linnakus teenistust alustavate ajateenijate arv on kolonelleitnant Luga sõnul tavapärasest suurem kuna üks kompanii ajateenijad suundub pärast sõduribaaskursuse läbimist Jõhvis teenima Tapa linnakus asuvatesse 1. jalaväebrigaadi üksustesse.

2. jalaväebrigaadi Kuperjanovi jalaväepataljonis Võrus asus teenistusse kokku ligi 400 ajateenijat. Toetuse väejuhatuse logistikapataljonis Ämaris alustas teenistust ligi 70 ajateenijat. Küberväejuhatuse staabi- ja sidepataljonis Tallinnas alustas teenistust üle 100 ajateenija.

„Kindlasti on ootus saada uusi häid sõpru, uusi huvitavaid kogemusi ja ka looduses ellujäämise kohta rohkem nippe ja kogemust koguda,“ ütles staabi- ja sidepataljonis ajateenistust alustanud Erik Iida.

Järgmistel päevadel alustatakse kolmekuulist baasoskuste kursust, mille käigus omandavad ajateenijad põhilised teadmised üksikvõitleja jalaväetaktikast, liikumisviisidest, maskeerimisest, relva kasutamisest, käemärkidest, välitingimustes toitumisest ja sidepidamise reeglitest.

Kaheksakuulise ajateenistustsükli neljandal ja viiendal kuul omandab ajateenija ühe paljudest kaitseväe poolt pakutavatest erialadest, millega kaasneb erialarelvade õpe. Märtsist maini õpitakse tegutsemist erinevates lahinguliikides jao, rühma ning kompanii koosseisus. Ajateenistuse kulminatsiooniks saab osalemine õppusel Kevadtorm.

Kokku kutsutakse ajateenistusse kolmel korral aastas: jaanuaris ja juulis, mil algava üheteistkümnekuulise ajateenistuse käigus õpetatakse välja reservüksuste autojuhid ja juhtivkoosseis ning oktoobris, mil kaheksaks kuuks kutsutakse ajateenistusse tulevaste reservüksuste rivikoosseis.

Keri üles