Jäta menüü vahele

Sideõppus „Must kast“ kindlustab kaitseväe ja Kaitseliidu juhtimistoetust

Eile algas kaitseväe side- ja infosüsteemide kontrollõppus “Must kast 2023”, kus asuti testima kaitseväe ja maakaitse üksuste juhtimissüsteemide ühilduvust ja tõrgeteta toimimist.

​„Õppus „Must kast“ on kaitseväe ja maakaitse suurim side- ja IKT-alane kontrollõppus, mis on iga aastaga muutunud järjest suuremaks ja funktsionaalsemaks,“ ütles õppuse üks eestvedaja, küberväejuhatuse staabi operatiiv- ja sidejaoskonna ülem major Veiko Raaper. „Võrreldes varasemate aastatega on õppusel enam reservväelasi ja maakaitse vabatahtlikke ning samuti olid osalejad suuremas mahus kaasatud õppuse ettevalmistamisesse.“

Kümme päeva kestev „Must kast“ on õppus, mis võimaldab valideerida juhtimistoetuse lahinguvalmidust üle kaitseväe ja maakaitse. Tegemist on tehnilise kontrollõppusega, et kontrollida kaitseväe ja maakaitse üksuste IKT-alast lahinguvalmidust, mis tagab olukorrateadlikkuse ja loob eeldused struktuuriüksuste juhtimiseks. Selleks tuleb üksuste side- ja infosüsteemid ning -vahendid komplekteerida, seadistada ning veenduda, et seadistused ja omavaheline ühilduvus vastavad nõuetele võrkudesse liidestamiseks ning on jätkusuutlikud.

Süsteemide seadistusi ja sideandmete töökorda kontrollivad õppusel osalejad tehniliste testidega. Õppuse käigus ei testi küberväejuhatus ainult teenuseid, vaid täiustab ka koostöös osalevate üksustega juhtimistoetust tagavaid protseduure. Õppuse lõpuosas veendutakse, et ettevalmistatud keskkond tagab olukorrateadlikkuse ning võimaldab juhtida kaitseväe ja maakaitse üksuseid.

Õppusel osalevad kõik kaitseväe struktuuriüksused ja maakaitseringkonnad ning juhtimispunktid, kokku üle 200 inimese. Enamik neist osaleb õppusel Ämari linnakus ning osa ka distantsilt.

Fotod

Keri üles