Jäta menüü vahele

Sõjaväelogistikud lihvisid erialaoskuseid kahenädalasel õppusel Draakon 20

Täna jõudsid toetuse väejuhatuse logistikapataljoni üksused tagasi Ämaris asuvasse kodubaasi, millega lõppes ligi kahenädalane sõjaväelogistikute õppus Draakon 20.

Õppuse kestel toimetasid pataljoni üksused maastikul nii Haapsalu lähistel Kiltsis, Piirsalu harjutusväljal kui ka Ämaris, harjutades kokku pataljoni tasemel tegutsemist kaitseväele logistilise toetuse tagamisel. Ühtlasi aitas õppus valmistada ette Kevadtormil osalevate üksuste varustamist.

„Logistikapataljoni eelmisel aastal teenistusse astunud ajateenijad on oma väljaõppe lõpus ning õppus Draakon 20 on nende küpsuseksamiks enne reservi minemist,“ ütles logistikapataljoni ülem kolonelleitnant Argo Reidla. Ta tunnustas ajateenijaid väljaõppe tubli läbimise eest ning kiitis tänases eriolukorras tublisti hoitud kõrget moraali.

13. kuni 23. aprillini kestnud õppuse käigus prooviti läbi kõik logistikapataljoni olulisemad ülesanded nagu allüksuste erialased ülesanded staabitöö tagamisel, väliladude rajamisel, tehnika remondi, hoolduse ja transpordi korraldamisel, lahingtegevused nii linnastatud alal kui maastikul ning veo- ja varustusoperatsioonid ülejäänud kaitseväe üksuste lahingvalmiduse tagamisel.

Kogu õppuse kestel hoiti pataljoni koosseis kõrgendatud lahingvalmisolekus ning üksuste juhtimisotsuseid ning tegevust pandi proovile pideva vastutegevusega. Logistikapataljonile tegid maastikul vastutegevust liikumis- ja veoteenistuse ajateenijad, kelle igapäevaseks ülesandeks on korraldada nii Eesti kaitseväe kui liitlasüksuste liikumisi Eestis, julgestada ja eskortida relvastuse, laskemoona ja tehnika erivedusid.

„Tegime vastutegevust logistikapataljonile just selle pärast, et me saaksime üksuste vahelist koostööd arendada,“ ütles rünnakutel osalenud nooremseersant Mikk Saarmann, liikumis- ja veoteenistuse ajateenijatest koosneva meeskonna liige. Lisaks tõi Saarmann olulise asjana välja, et iga üksus kaitseväes peab olema suuteline nii ise rünnakuid vastu võtma, kui ka vastase suunal rünnakuid korraldama – vastutegevus on hea võimalus harjutada lahingoskuseid erinevates olukordades.

Logistikapataljon on kaitseväe toetuse väejuhatuse allüksus, mille peamisteks ülesanneteks on kaitseväe väe- ja struktuuriüksustele logistilise toetuse osutamine, kaitseväe logistilise erialaväljaõppe tagamine ning logistiliste ülesannetega sõjaaja reservüksuste ettevalmistamine. Logistikapataljon asub Ämari lennubaasi territooriumil.

Fotod: https://pildid.mil.ee/index.php?/category/59874

Keri üles