Jäta menüü vahele

Sõjaväelogistikute read täienesid uute nooremallohvitseridega

Neljapäeva õhtul lõppes traditsioonilise mõõgatseremooniaga Padise kloostri varemetes kaitseväe toetuse väejuhatuse logistikakooli nooremallohvitseride erialakursus, mis andis kaitseväele juurde ligi 80 kvalifitseeritud sõjaväelogistikut. Paldiski linnakus paiknevas logistikakoolis kuus nädalat väldanud erialakursustel osalesid nii Kaitseväe Akadeemia kadetid kui ajateenijad erinevatest kaitseväe allüksustest üle Eesti.

„Sõjaväelogistika nooremallohvitseride korralik väljaõpe tagab kõigi kaitseväelise logistika plaanide tegeliku elluviimise, kuna just läbi nende noorte allüksuste ülemate vahetu juhtimise seotakse erineva taseme logistikaüksuste koostöö maastikul terviklikuks operatsiooniks. Nii on kaitseväe logistikaallüksuste ülemad oma hea väljaõppe ja ühtsete arusaamade tõttu nii sõjalise logistika selgroog kui turvavõrk,“ ütles toetuse väejuhatuse logistikakooli ülem major Jaanus Jürgenstein kursuse lõpetamisel, rõhutades sealjuures õppurite olulisust sõjaväelogistika valdkonnas.

Nooremallohvitseride erialakursus päädis tavapäraselt lõpueksamite ja seersandirännakuga Harju- ja Lääne maakondades, peale mida siirdusid sõdurid Padise kloostrisse kursuse lõpurivistusele, saamaks vande vastu kätte lõputunnistused, kooli sümboolikat kandvad meened ning uued auastmetunnused.

„Kursuse lõpus tegime kaks välilaagrit, millest ühes panime tugevat rõhku erialasele väljaõppele ja praktilistele sooritustele ning teises, äsja lõppenud nii-öelda lõpurännakus, keskendusime sõjalisele juhtimisele, viies sõdurid stressiolukordadesse, kus nad pidid väga vähese une, söögi ja veega lahendama kiiresti tekkivaid probleeme ja lahingulisi olukordi läbi sõjaväelogistikute prisma,“ ütles kursuse ülem kapten Oskar Kivisiv toetuse väejuhatuse logistikapataljonist.

Ta lisas, et lisaks kursusel omandatud teadmistele ning saadud kogemustele õpivad tulevased juhid ka iseendid ja oma võimeid paremini tundma, nihutades oma võimete piire tuntavalt kaugemale, kui varasemalt kogetud – nii saavad nad ka paremini hakkama oma üksuste juhtimisega ning enda alluvuses olevate sõdurite võimete hindamisega.

Juba erialamoodulile eelnenud nooremallohvitseride kursuse üldosas sõjaväelise juhtimise algtaseme saavutanud õppurid omandasid kursusel nii teoreetilised teadmised kui praktilised oskused kaitseväe logistilise süsteemi toimimises ja juhtimises. Kursuse läbinud sõdurid on võimelised iseseisvalt juhtima jao suurust lahinguteenindustoetuse allüksust taktikalise tasandi logistikaoperatsioonides ning jätkavad oma teenistust oma koduväeosade logistikaga tegelevates allüksustes jao- või meeskonnaülematena.

Värsked ülemad on suutelised korraldama rühmasuuruste logistikaüksuste motoriseeritud rännakuid, rühmitamist ja paiknemist, samuti väliladude rajamist maastikul ning üksuste varustamist jaotuspunktides. Lisaks omandati põhjalikud teadmised veoseohutusest, väliköögi püstitamisest ja käitamisest. Oluline osa on väli- ja lahingtingimustes remondijao töö korraldamisel ning tankimispunktide rajamisel.

Kaitseväe toetuse väejuhatuse logistikakooli põhiülesanne on logistika taseme-, funktsiooni- ja täiendusõppe korraldamine ning kaitseväe logistikavaldkonna arendamine. Logistikakool loodi 2003. aastal, eesmärgiga arendada Eestis sõjaväelogistikute koolitust. Logistikakool asub Paldiski linnakus.

Fotod

Keri üles