Jäta menüü vahele

Sõjaväelogistikutele algas ajateenistuse mahukaim ja olulisim kursus

Sel nädalal algas kaitseväe toetuse väejuhatuse logistikapataljoni ajateenijatele 17 nädalat vältav jalaväetaktika baas- ja erialakursus, mis võtab enne kevadist suurõppust Siil kokku kõik seni õpitud sõjalised baasteadmised ning annab osalejatele juurde sõjaväelogistika valdkonna erialaoskused.

„Logistikapataljonis on see üks aasta olulisemaid kursuseid, mis vormib nii suvel kui sügisel oma ajateenistust alustanud sõdurid kõiki vajalikke sõjalisi ja logistilisi erialateadmisi ning täielikku lahinguvalmidust omavateks üksusteks,“ ütles kursuse vastutav nooremleitnant Raivo Alteberg.  Ta lisas, et eesolevate nädalate jooksul harjutatakse kõik väikestes allüksustes õpitud teadmised ja oskused maastikul kompaniide tasandil kokku ning enne kevadist suurõppust on järjekordsed ajateenijate üksused läbinud oma väljaõppe ja tõestavad oma valmisolekut enne suurõppust Siil veel pataljoni kontrollõppusel.

Lahinglaskmiste laagriga Piirsalu harjutusväljal alanud kursuse esimeses etapis keskendutakse lahinguliikidele, harjutades kiirrünnakuid, varitsuste korraldamist, kaitse- ja linnalahinguid ning lihvitakse laskeoskuseid erinevate laskeharjutuste käigus. Teises etapis võetakse tähelepanu alla kõik sõjaväelogistikas olulised erialaoskused, seal hulgas üksuste taktikalised varustusoperatsioonid laskemoona, toidu ja erinevate kütustega, aga samuti tehnika pukseerimine, remont ja hooldus maastikul, lisaks väliköökide käitamine, side- ja meditsiiniõpe, julgestustegevus ja palju muud.

Üle kolme kuu kestev ning erinevate kutsete ajateenijaid ja kõiki logistikapataljoni allüksuseid koondava kursuse eesmärgiks on siduda kaitseväe logistika- ja tagalateenindustoetuse elemendid läbi ühendavate harjutuste ühtseks tervikuks ning valmistada nad ette toetustegevuseks kõigile kaitseväe üksustele.

Logistikapataljon on toetuse väejuhatuse allüksus, mille peamisteks ülesanneteks on väeüksuse rahu- ja sõjaaja allüksuste ettevalmistamine, väeüksuse reservüksuste formeerimise läbiviimine, väeüksuse lahinguvalmiduse tagamine ning kaitseväe üksustele logistilise toetuse osutamine. Logistikapataljon paikneb Paldiski linnakus.

GALERII

Keri üles