Jäta menüü vahele

Staabi- ja sidekompanii õppurid teenisid välja nooremseersandi pagunid

Kolmapäeval, 8. juunil Toolse ordulinnuses toimunud tseremoonial pühitseti 1. jalaväebrigaadi staabi- ja sidekompanii nooremallohvitseride kursuse edukalt läbinuid nooremseersantideks. Tseremooniale eelnes 12-nädalane nooremallohvitseride kursus ning üle 50-kilomeetriline lõpurännak, kus värsketel ülematel tuli tõestada oma valmisolekut ja küpsust.

„Ma olen allohvitser, sõdurite juht. Olen osa kaitseväe selgroost. Ma tunnen uhkust ameti üle ja olenemata olukorrast luban käituda alati nii, et see teeb au minu ametile, kaitseväele ja isamaale. Asjatundlikkus on minu juhtlauseks. Mul on kaks ülimat kohustust – minu ülesande täideviimine ja sõdurite heaolu,“ ütlesid eile Toolse linnuse müüride vahel värsked staabi- ja sidekompanii nooremseersandid lubades olla õiglased ja erapooletud juhid ning seada sõdurite vajadused enda omadest kõrgemale.

Truudusetõotuse tseremooniale eelnes üle 50-kilomeetrine rännak, kus tulevased nooremallohvitserid pidid tõestama oma valmidust saada juhiks, vastupidavust, omandatud teadmiste ja oskuste õiget kasutamist. Rännaku teisel päeval vabastati „vangi langenud“ sõdureid, et viimased 10 kilomeetrit läbida koos tulevaste alluvatega.

„Täna te lubasite oma alluvatele olla neile hea ja pädev juht. Teil on selleks hea põhi olemas, vilumus tuleb kogemustega. Ärge unustage, et jagu töötab nagu kellamehhanism, kus iga pisikenegi detail on tähtis ja täidab olulist rolli. Teie sõdurid – sidespetsialistid ja autojuhid – toetasid teid keerulise rännaku viimastel kilomeetritel, nüüd on teie kord neid toetada ja juhtida nii, nagu teie tahaksite olla juhitud,“ ütles värsketele nooremallohvitseridele staabi- ja sidekompanii ülem kapten Roman Urban.

„Finišisse jõudes olid emotsioonid täiesti laes,“ ütles värske nooremseersant Rainer Leinuse tõdemusel, et lõpurännak oli väljakutseterohke. „Raskused kasvatavad meid, aitavad üpris kiiresti üksteist paremini tundma õppida ja arendavad meeskonda,“ lisas nooremseerant Leinus.

Staabi- ja sidekompanii on 1. jalaväebrigaadi koosseisu kuuluv taktikaline üksus, mis tagab brigaadi juhtimispunktide katkematu töö ja teenindamise. Lisaks on staabi- ja sidekompanii ülesanne tagada brigaadi staabi juhtimistoetus, füüsiline julgeolek, esmane tagalatoetus ja sideühendused teiste staapidega. Staabi- ja sidekompanii on üksikkompanii, selle ülem allub vahetult 1. jalaväebrigaadi ülemale.

Fotod

Keri üles