Jäta menüü vahele

Staabi- ja sidepataljon alustab teenistust uues linnakus

Täna heiskas pidulikul rivistusel küberväejuhatuse staabi- ja sidepataljon Ämari linnakus pataljoni lipu ning alustab seal teenistust täiskoormusega.

„On nii rõõmus, kui ka kurb tunne. Maha jätsime aastaid koduks olnud Filtri tee kasarmud, kuid meie teenistus Ämari linnakus on suur samm edasi väljaõppe taristu osas,“ ütles staabi- ja sidepataljoni ülem kolonelleitnant Priit Averkin. „Üksuse sõjaajaks valmistumine muutub oluliselt efektiivsemaks, sest väljaõppealad on kiviga visatavas kauguses. Samuti mõjuvad sõduri moraalile positiivselt kaasaegsed, funktsionaalsed ja ruumikad kasarmud.“

Varem Filtri linnakus Tallinnas paiknenud staabi- ja sidepataljon alustas Ämari linnakusse kolimist juba veebruaris, kui talvise kutse ajateenijad alustasid seal teenistust ning sama teevad ka nädala pärast saabuv suvine eelkutse, rekordilise 220 sõduriga.

Filtri linnakus saavad nüüd ruumi juurde küberväejuhatuse teised struktuuriüksused, näiteks küber- ja infooperatsioonide keskus. Varem Ämari linnakus paiknenud toetuse väejuhatuse logistikapataljon kolis Paldiski linnakusse.

Küberväejuhatus koondab endas kaitseministeeriumi valitsemisala küberalast kompetentsi. Väejuhatuse ülesanded on operatsioonide korraldamine küberruumis, kaitseministeeriumi valitsemisala info- ja kommunikatsioonitehnoloogia korraldamine, valitsemisala küberturbe ja kaitseväe peastaabi töökeskkonna tagamine, sõjaaja ja reservüksuste ettevalmistamine ning formeerimise korraldamine, lisaks küber- ja juhtimistoetuse alaste võimete arendamise juhtimine ning koordineerimine, kaitseväe teavitustöö toetamine ja tagamine ning infooperatsioonide korraldamine.

Fotod: https://pildid.mil.ee/index.php?/category/60644

Keri üles