Jäta menüü vahele

Staabi- ja sidepataljon saab viimase lihvi enne Kevadtormi

Täna algab staabi- ja sidepataljoni õppus, kus kaitseväelased püstitavad juhtimispunkti taktikalises olukorras kolmes erinevas asukohas – Sangastes, Paunkülas ja Kloogal.

Ligi kümme päeva kestva õppuse peamine eesmärk on üksuste pidev omavaheline koostöö, uute sideseadmete katsetamine erinevatel distantsidel ning praktiseerida eelnevalt õpitud individuaalseid ja allüksuse sõdurioskusi ja -teadmisi.

Pataljoni staabikompanii sõdurite ülesanne on õppusel püstitada erinevates asukohtades juhtimispunkte ning harjutada erinevad taktikalisi olukordi juhtimispunkti ümbritseval alal. Sidekompanii võitlejail tuleb aga tagada töötavad sidevahendid ja infosüsteem kogu õppuse vältel.

Staabi- ja sidepataljoni ülema kolonelleitnant Priit Averkini sõnul on järgmised kümme päeva sõdureile viimane lihv enne õppust Kevadtorm.

Õppusel kasutavad kaitseväelased imitatsioonivahendeid ja vastase rollis on lisaks oma pataljoni võitlejaile Sakala ja Tartu maleva kaitseliitlased.

Staabi- ja sidepataljon kuulub küberväejuhatuse koosseisu ülesandega korraldada kaitseväe juhtimistoetust ja selle väljaõpet.

Keri üles