Jäta menüü vahele

Staabi- ja sidepataljoni sidekoolis lõppesid side eriala kursused

Täna lõppesid küberväejuhatuse staabi- ja sidepataljoni sidekoolis side erialakursused tulevastele ohvitseridele ning vanemallohvitseridele.

Nooremohvitseride side eriala kursusel osales kokku 7 õppurit, sealhulgas kuus Kaitseväe Akadeemia 21. maaväe põhikursuse kadetti, kellest saavad peale põhikursuse edukat lõpetamist sideohvitserid. Kursuse parimaks õppuriks valiti maaväe põhikursuse kadett seersant Maksim Libert.

Side vanemallohvitseride baaskursusel osales 13 õppurit, neist 12 allohvitseri, kellest pärast maaväe allohvitseride põhikursuse edukat lõpetamist saavad nooremveeblid.

Kursusel omandati teadmisi juhtimise tagamiseks erinevatest valdkondadest nagu näiteks elektrotehnika, sidetehnika, infotehnoloogia alused, sidetaktika, sidevahendid ja sidevõrgud ja –protseduurid.

Sidekooli ülem major Kristian Korits tõi oma kõnes välja, et sidekooli kursustel said õppurid IKT ja elektrialased baasteadmised ja oskused. „Nüüd on teie ülesanne ennast edasi arendada ning rakendada omandatud teadmisi edasises teenistuses. Lühist kaablisse!,“ ütles major Korits kursuslastele.

Sidekool on Tallinnas asuv kaitseväe küberväejuhatuse staabi- ja sidepataljoni allüksus, mille peamiseks ülesandeks on kaitseväe tegevteenistujate sidealase väljaõppe korraldamine.

2018. aasta 1. augustil tööd alustanud kaitseväe küberväejuhatus koondab endas kaitseministeeriumi valitsemisala küberalast kompetentsi. Väejuhatuse ülesanneteks on operatsioonide korraldamine küberruumis, kaitseministeeriumi valitsemisala info- ja kommunikatsioonitehnoloogia korraldamine, valitsemisala küberturbe ja kaitseväe peastaabi töökeskkonna tagamine, sõjaaja ja reservüksuste ettevalmistamine ning formeerimise korraldamine, küber- ja juhtimistoetuse alaste võimete arendamise juhtimine ning koordineerimine, kaitseväe teavitustöö toetamine ja tagamine ning infooperatsioonide korraldamine. Ajateenistuse läbimine küberväejuhatuses võimaldab heade IT alaste teadmistega noorel jätkata erialast arengut ning panustada oma teadmistega riigikaitsesse.

GALERII

Keri üles