Jäta menüü vahele

Suurtükiväelaste kaud- ja otsetuli purustas sihtmärke

Täna lõppes suurtükiväepataljoni õppus „Dubrovka“, kus nädala jooksul harjutasid 1. ja 2. jalaväebrigaadi tulevased reservväelased erinevate tuleülesannete täitmist. Kokku võttis õppusest osa pea 200 kaitseväelast.

Suurtükiväepataljoni õppus sai oma nime suurtükiväepataljoni kuulsusrikkaima lahingu järgi. „Nii nagu Dubrovka all 1919.aaasta novembris, nii ka neljapäeval täitsid meie sõdurid suurtükiväelastele mitte just väga omase ülesande – purustasid sihtmärke suurtükkide ja jalaväerelvade otsetulega,“ ütles suurtükiväepataljoni ülem kolonelleitnant Marko Tomentšuk lisades, et selliste oskuste treenimine on reeglina oluline just ees sõdivaid üksusi kaudtulega toetavatele suurtükiväelastele kuna valmistab sõdureid ette olukorraks, kus vastast tuleb tõrjuda vahetult oma positsioonidelt.

Õppusest Dubrovka võtsid osa nii 2. kui 1. jalaväebrigaadi tulevased reservväelased, kes suurtükiväepataljoni ülema kolonelleitnant Tomentšuki tõdemusel demonstreerisid väljaõppe kõrget taset.

Õppus algas kaudtule laskeharjutusega ning kulmineerus neljapäeval toimunud kombineeritud harjutusega, kus stsenaariumi järgi sattus eesjulgestuspost vastasega kontakti, sooritas lasud tankitõrjerelvadest ning eemaldus.

Seejärel alustas eelnevalt pioneeripataljoni ajateenijate poolt ettevalmistatud positsioonidel olnud 122-mm haubitsate rühm vastasüksuse mõjutamist nii haubitsatest kui ka meeskondadest kokku pandud reservüksusega, kelle ülesandeks oli kasutades erinevad käsitulirelvi takistada vastase jalaväe edasiliikumist. Positsioonide vahetamist toetasid soomustatud liikursuurtüki meeskonnad raskekuulipilduja tulega.

„Väga äge oli! Mehed tegid väga head tööd ning mina olen nende üle uhke. Ilmaolud olid üpris keerulised – me saime õppuse ajal päikest, vihma, lund ja tuult, aga see ei mõjutanud ei meeste moraali ega ka töö kvaliteeti,“ ütles õppusel osalenud rühmaülem aspirant Villi-Pert Peebo.

Suurtükiväepataljon on brigaadi lahingutoetusüksus, mille ülesandeks on vastase kiire ja efektiivne mõjutamine kaudtulega. Pataljoni ülesandeks on ka suurtükiväe erialase väljaõppe korraldamine tegev- ja reservväelastele.

Fotod

Keri üles