Jäta menüü vahele

Suurtükiväepataljon sai uue ülema

16. juunil toimus 1. jalaväebrigaadi piduliku rivistuse ajal suurtükiväepataljoni ülema vahetuse tseremoonia, kui alates 2019. aastast väeosa juhtinud kolonelleitnant Marko Tomentšuk andis pataljoni lipu ja juhtimise üle kolonelleitnant Allan Raidmale.

„Meie kuulsad eelkäijad, esimese diviisi suurtükiväelased, kelle ajalooline lipp on meie pataljoni sümboliks ka täna, olid Eesti vabaduse kindlad hoidjad ja kaitsjad. Nende pühendumus riigikaitsele ja kõrge professionaalsus olid riigi julgeoleku oluliseks nurgakiviks. Suurõppus Siil 2022 näitas, et meie pataljoni poolt ettevalmistatud suurtükiväelased on kõrgelt motiveeritud. Neist moodustatud üksused on hästi kokku harjutanud ja valmis riigikaitseks – see on meie ühise töö tulemus,“ ütles kolonelleitnant Tomentšuk. „Mõistan, et nii mõnigi kord olete te olnud sunnitud panustama pataljoni eesmärkide saavutamise nimel rohkem kui sada protsenti ja ma hindan seda pingutust kõrgelt. Mul on olnud suur au teenida koos teiega. Tänan teid kõiki panustamise eest suurtükiväe arengusse ja soovin teile edu edasistes ettevõtmistes.“

Kolonelleitnant Tomentšuk on olnud seotud suurtükiväepataljoniga alates 1998. aastast. Ta on läbinud kõik teenistuskohad alates rühmaülemast kuni pataljoniülemani. Tema pataljoniülemaks oleku aega jääb liikursuurtükkide K9 „Kõu“ kasutuselevõtt kaitseväes ja suurtükiväepataljonis. Edasine teenistus viib kolonelleitnant Tomentšuki Kaitseliidu peastaabi väljaõppesektsiooni ülema asetäitjaks.

Pidulikul rivistusel anti pataljoni lipp üle uuele ülemale, kes tõotas seda hoida ja kaitsta. „Viimased kolm aastat on lahinguvälja kuningas – suurtükiväepataljon, olnud kolonelleitnant Tomentšuki juhtimisel väga hästi hoitud ja juhitud. Kuigi nähtud on palju pisaraid, higi ja vaeva, on väga palju tehtud ning pataljon on paremas seisus kui kunagi varem. Teen endast kõik, et väeosa kõrgemaid ülemaid nende edasistes plaanides samaväärselt toetaks,“ ütles kolonelleitnant Allan Raidma. Enne pataljoniülemaks saamist oli ta liikursuurtükiväepataljoni staabiülem.

Suurtükiväepataljon on kaudtulealaste oskuste ja teadmiste keskus kaitseväes. Pataljon pakub erialast täiendõpet ajateenijatele ja tegevväelastele mõlemast jalaväebrigaadist.

Keri üles