Jäta menüü vahele

Suurtükiväepataljon tähistas peatselt saabuvat 104. aastapäeva

Pühapäeval, 16. jaanuaril möödub 104 aastat 1. jalaväebrigaadi suurtükiväepataljoni loomise aastapäevast. Täna tähistasid suurtükiväelased sünnipäeva Tapal toimunud piduliku rivistusega, liikursuurtükkide ristimisega ning Rakveres traditsioonilise jalutuskäiguga, relvanäitusega ja oma eelkäijatele au andmisega.

„Eelmisel aastal oli mul au võtta vastu 1. jalaväebrigaadi ajalooline lipp, millel on kujundatud kaks ristuvat relvarauda – üks on ajalooline, mis sümboliseerib pikki traditsioone ning kaasaegne, pideva arengu sümbol. Ka aastapäevale pühendatud üritused ühendavad ajalugu ja tänapäeva,“ ütles suurtükiväepataljoni ülem kolonelleitnant Marko Tomentšuk.

„Meie eelkäijad uskusid, et väärt inimeste nimed relvadel toovad sõjalist õnne ning sõdurid hoiavad selliseid relvi paremini. Täna saavad meie esimesed liikursuurtükid endale kaunid naiste nimed,“ lisas kolonelleitnant Tomentšuk.

Liikursuurtükid nimetati 1. jalaväebrigaadi personaalijaoskonna ülema järgi Carmeniks ning liikursuurtüki patareiülema leitnant Kristjan Katmann pisitütre järgi Liliks.

Üle 200 suurtükiväelase pidulik jalutuskäik Rakvere linnas algas raudteejaamast, kust alustasid oma teekonda Vabadussõja esimesse lahingusse suurtükiväelaste eelkäijad. Raudteejaamast liikus kolonn Rakvere Vabadussõja mälestusmärgi juurde, kus vaikuseminutiga anti au langenud relvavendadele. Rakveres tervitasid suurtükiväelasi kohalikud lasteaialapsed, linna elanikud ning kohaliku omavalitsuse esindajad.

„Tunnustan teid, et hoiate väärikalt alal traditsiooni tähistada pataljoni eelkäija, 1. Eesti suurtükiväe brigaadi loomise aastapäeva jalgsirännakuga läbi Rakvere, väärtustades nõnda ajalugu ja kasvatades ühtekuuluvustunnet,“ ütles Rakvere linnapea Triin Varek õnnitledes suurtükiväelasi peatselt saabuva 104. aastapäeva puhul. „Olgu teil püssirohi alati kuiv!“

Suurtükiväepataljoni asutamiskuupäevaks on 16. jaanuar 1918, kui Eesti sõjaväelaste ülemkomitee ettekirjutisega anti korraldus Eesti 1. suurtükiväebrigaadi formeerimiseks.

Galerii 

Keri üles