Jäta menüü vahele

Tagalapataljoni erialakursustel õpetati sõdivate üksuste lahinguvõime tagamist

Sellel nädalal lõpeb 1. jalaväebrigaadi tagalapataljoni puksiiri erialakursus, mis on tänavu pataljoni korraldatud erialakursustest pikim. Kokku on tagalapataljoni kümnel erineval erialakursusel osalenud pea 350 kaitseväelast.

„Nelja nädalaga saime selgeks õpetatud puksiirautoga opereerimise. Selle raames said sõdurid oskuse planeerida ja täita ülesandeid alates tavapärasest rikki läinud sõidukite pukseerimisest ning lõpetades kraavi vajunud erinevate tehnikaühikute teele tõstmisest,“ ütles neli nädalat kestnud puksiirieriala kursuse instruktor nooremseersant reservis Joonas Kaljulaid. „See on minu jaoks viieteistkümnes kord, mil ma reservväelasena laigulist vormi selga panen. Hea vaheldus kontoritööle, saan ka oma puksiiriga opereerimise oskused üleval hoida ning võimalus riigikaitsesse panustada on need kolm asja, mis mind igal aastal korduvalt tagasi toovad.“

Tagalapataljon viis tänavu läbi 10 erinevat erialakursust: väliköögi, varustamise, väliteenistuse, kütusemeeskonna, soomukiremondi, mehhaanikute, puksiiri, sideremondi, relvatehniku ning laskursanitari erialakursused. Kokku osales kursustel pea 350 kaitseväelastest 1. jalaväebrigaadi erinevatest allüksustest, Kuperjanovi jalaväepataljonist ning logistika pataljonist.

„Üksuse võitlusvõime sõltub väga paljudest asjadest – sõdurite moraalist, vajalike vahendite olemasolust ja töökorrast, võitlejate oskustest ja vilumusest ja paljust muust. Kursuste instruktorid on teinud head tööd ning siin vajalikke oskusi omandanud erialaspetsialistid aitavad edaspidi tagada, et sõduritel oleks kõht täis, varustus õigeks ajaks kohal, tehnika-sidevahendid-relvad töökorras ning esmane meditsiiniabi käeulatuses,“ ütles tagalapataljoni ülem kolonelleitnant Vladislav Belov.

Igapäevaselt on 1. jalaväebrigaadi tagalapataljoni ülesandeks õpetada ajateenijaid välja sõjaaja ülesannete täitmiseks ja tagada brigaadi materiaalne lahinguvõime. Üksus toetab aastaringselt 1. jalaväebrigaadi staapi, seitset pataljoni ja kolme üksikkompaniid. Vajadusel abistatakse ka tsiviilsektorit nii tehnika, varustuse kui ka väljaõppega.

Fotod

Keri üles