Jäta menüü vahele

Tagalapataljoni reservväelased värskendasid teadmisi reservõppekogunemisel

Täna lõppeb Tapa sõjaväelinnakus reedel alanud tagalapataljoni reservõppekogunemine, millest võtsid osa tagalapataljoni ohvitserid ja allohvitserid reservis.

„Reservõppekogunemise peamiseks eesmärgiks on lahingvalmiduse taseme tõstmine. Selleks viisime läbi reservväelastele püsitoimingute meelde tuletamise ja harjutamise ning R20 Rahe automaadi väljaõppe,” ütles tagalapataljoni ülem kolonelleitnant Indrek Lilleorg.

Reservõppekogunemise näol on tegemist jätkuõppusega suvel toimunud reservõppekogunemisele, kuhu olid kutsutud tagalapataljoni reservohvitserid. Seekord kaasati lisaks ohvitseridele ka allohvitserid. Kui suvel toimunud kogunemisel viidi relvaõpe läbi ohvitseridele, siis seekordsel õppusel olid relvaõppe läbiviijateks juba ohvitserid ise, kes pidid tegevväelaste valvsa pilgu all oma allohvitseridele R20 Rahe õppe läbi viima.

„Ettevalmistus relvaõppe läbiviimiseks oli päris hea, sest lisaks suvel kahe päeva jooksul toimunud relvaõppele, saime ligipääsu õppematerjalidele, mis andis võimaluse iseseisvalt veel juurde õppida,” ütles lipnik Thomas Tammus lisades, et ootab põnevusega peagi ees seisvat füüsilist testi.

Relvaõppele järgnes üldfüüsiline test, kus tagalapataljoni reservväelased said koos pataljoni ülemaga panna proovile oma vastupidavuse ja füüsilise vormi. Õppuse teine ja kolmas olid pühendatud laskmistele ning erinevate püsitoimingute meelde tuletamisele ja värskendamisele. Näiteks meditsiinikompanii jaoks tähendas see Tartus asuva välihaiglaga tutvumist.

Igapäevaselt on tagalapataljoni ülesandeks õpetada ajateenijaid välja sõjaaja ülesannete täitmiseks ja tagada 1. jalaväebrigaadi lahinguvõime. Üksus toetab aasta läbi 1. jalaväebrigaadi staapi, seitset pataljoni ja kolme üksikkompaniid. Vajadusel abistatakse ka tsiviilsektorit nii tehnika, varustuse kui ka väljaõppega.

Fotod

Keri üles