Jäta menüü vahele

Täna alanud Kevadtormil osalevad üksused liikusid harjutusalale

Täna algas kuni 5. juunini kestev kaitseväe õppus Kevadtorm, mille peategevus toimub kaitseväe keskpolügoonil Kõrvemaal, kuid osa harjutustest ka Hiiumaal ja Lääne-Virumaal. Tänasel päeva jooksul liiguvad üksused oma väeosadest harjutuspaikadesse.

„Õhutõrjepatajoni üksused siirduvad koondumisalale keskpolügoonile ja seal valmistuvad lahinguteks,“ selgitas Tapalt teele asunud õhutõrjepataljoni ülem kolonelleitnant Tanel Lelov rännaku eel. „Tegemist on meie jaoks viimase kontrollharjutusega, vaatame, kas taktikalised olukorrad ja tegevused selles olukorras on sõduritele selgeks saanud nii nagu me õpetasime.“

Kolonelleitnant Lelovi sõnul harjutavad tema sõdurid esmajoones lähikaitset, julgestust ja üksuse põhitegevust – õhutõrjet. Õppuse käigus seisavad ees laskeharjutused nii õhutõrjekuulipildujatest, õhutõrjekahuritest kui ka Mistral-tüüpi õhutõrjerakettidest.

Kevadtormist võtavad osa nii Eestis paiknevad NATO lahingugrupi kui ka õppuste ajaks siia saabuvad liitlasüksused. Kokku on kaasatud ligi 2000 liitlassõdurit Ameerika Ühendriikidest, Ühendkuningriigist, Prantsusmaalt, Poolast, Itaaliast, Taanist ja Lätist. Liitlassõdurid Poolast harjutavad õppuse raames rannakaitsetegevusi Hiiumaal.

„Ma ootan väga tänavust Kevadtormi, kuna on oodata mitmeid uusi aspekte, mida me seni siin näinud pole,“ ütles NATO eelpaigutatud vägede ülem Eestis kolonel Paul Clayton. „Me kaasame õppuse käigus täiendavaid võimekusi ja Ühendkuningriigi Armee õhuüksuse osalus annab meile võimaluse arendada jätkuvalt koos tegutsemise võimet Ühendkuningriigi ründe- ja luurehelikopterite ning Eesti 1. jalaväebrigaadi vahel.”

Esimestel päevadel harjutavad üksused koostegevust maastikul, sellele järgneb alates 24. maist õppelahingute faas ja õppuse lõpetavad lahinglaskmised. Õppusel osaleb tänavu ligi 7000 inimest. Eesti kaitseväest löövad kaasa nii maaväe, õhuväe kui ka mereväe üksused, lisaks on osalemas 1. jalaväebrigaad, 2. jalaväebrigaadi, toetuse väejuhatuse ning teised kaitseväe ja Kaitseliidu üksused. Peamisteks õppivateks üksusteks on 1. jalaväebrigaadi ja 2. jalaväebrigaadi pataljonid ja erialakompaniid ning sõjaväepolitsei oma allüksusega.

Õppus Kevadtorm on kaitseväe suurim iga-aastane õppus, mille eesmärk on harjutada kaitseväe erinevate üksuste koostööd. Võrreldes tavapäraste oludega on õppusel tänavu koroonaviiruse levikust tingitud põhjustel vähem reservväelasi, sedapuhku osaleb õppusel 350 reservväelast.

Fotod: https://pildid.mil.ee/index.php?/category/60503

Keri üles