Jäta menüü vahele

Tankitõrjekompanii ajateenijad kinnistasid õpitud teadmisi lahinglaskmistel

Kaitseväe Sirgala harjutusväljal toimusid 1. jalaväebrigaadi tankitõrjekompanii jao lahinglaskmised, kus tankitõrjekompanii ajateenijad said lasta esimest korda Instalazat.

„Jaod toimisid laskeharjutusel nii, nagu neile on varasemalt õpetatud. Sõdurite tegutsemine näitas, et nad on õpitu nõutud tasemel omandanud,“ ütles tankitõrjekompanii kompaniiülema abi nooremleitnant Ronald Lumiste jäädes laskmistega rahule.

Lahinglaskmiste eesmärgiks oli kinnistada lahingmoonaga lastes jao drille. Harjutusel olid omavahel kombineeritud kiirrünnak ja selle järgne kiirkaitsesse asumine. Vastase tegevust mõjutati suundlaengu ja ühekordsete Instalaza granaadiheitjate laskudega. Instalazat said tankitõrjekompanii ajateenijad lasta esimest korda.  

„Üks asi on teha harjutust paukmoonaga. Lahingmoonaga lastes oli kõik tunduvalt tõepärasem. Jaos tegutsemist oleme palju harjutanud ja kõik sujus, kuigi alati saab paremini,“ ütles tankitõrjekompanii kolmanda rühma kuulipildur reamees Rasmus Pertelson peale laskmisi.

Jao lahinglaskmised toimusid kolme päeva vältel, 14-16 veebruar. Sellega lõppes tankitõrjujate jaoks jalaväejao baaskursus. Edasi ootab neid allüksuse kursus, kus alustatakse tankitõrje raketimeeskonna väljaõppega.

Fotod

Keri üles